Husk at flertallet bestemmer. Senterpartiet sier det med tyngde. EØS-avtalen er en «frivillig lydrike»-avtale vi aldri skulle signert.

Når EØS-avtalen ble godkjent av Stortinget i 1992 var det 595 år siden Norge sist var underlagt en slik avtale.
Ja, det var ikke siden Kalmarunionen som i 1397 ble undertegnet av datidens styre at en så etter hvert dynamisk og altunderliggende avtale var inngått.

Vi har et EU- og EØS-valg hvert fjerde år. Folkeavstemninger er kun rådgivende.

Det er i partiprogrammene det står hva de ulike partiene mener om EU og EØS.

Det var storkapitalen, ved rederiforbundene, arbeidsgiverforeningene, banker og finansinstitusjoner, spekulanter og fremtidige velferdsprofitører, som ivret mest for EU-medlemskap og EØS. De var utrolig flinke til å påvirke og manipulere majoriteten av arbeiderklassen og de trygdede.

Hva de enkelte partiene vil gjøre politisk, står svart på hvitt i partiprogrammene. Det er den politikken velgerne stemmer på ved valg.

Nei til EU presenterer ved hvert valg hva slags standpunkt listekandidatene og partiene har vedrørende EU og EØS. En publikasjon om dette er tilgjengelig og deles ut før stortingsvalg. Sørger du for å lese denne orienteringen?

Ved siste stortingsvalg i 2017 stemte 79,4 prosent av velgerne på partier som enten vil ha Norge inn i EU eller på partier som er 100 prosent tilhengere av EØS-avtalen.

De som er tilhengere av EØS-avtalen, mener det er riktig at EU bestemmer all overordnet politikk i Norge - uten at Norge har tale-, forslags- og stemmerett i EU - der hvor vedtakene fattes. Og hvor Norge kan bli straffet med kjempestore bøter eller andre sanksjonsmidler om vi ikke er lydige. Slik er Norge per definisjon blitt en kolonistat under EU med EØS-avtalen.

Vi må respektere at flertallet av velgerne mener at det er riktig av norske politikere å underlegge seg en slik politikk. Husk det var bare 18,7 prosent av velgerne som stemte på partier som sier nei til EU og EØS i 2017. Av 2.945.345 avgitte stemmer i 2017 stemte 2.324.018 velgere (mer enn tre fjerdedeler av de stemmeberettigede) på partier som vil at Norge skal bli medlem av EU eller på partier som er fornøyd med EØS-avtalen.

Hva de ulike partiene skal mene i valgprogrammene, avgjøres av et flertall av medlemmene. Hvor mange partimøter har du vært på når partiprogram skal vedtas? Eller når personer skal nomineres på valglister?

Hele 69,5 prosent av velgerne stemte på partier/partiprogram/listekandidater som ønsket at Norge skulle bli medlem av EU i 1989. Det var disse som vedtok EØS-avtalen, som en sikkerhetsventil, dersom folkeavstemningen i 1994 endte med et nei.

I 1992 var det 130 av 165 stortingsrepresentanter - innvalgt av norske velgere - som stemte for EØS-avtalen.

Det er ikke dumt å lese partiprogrammene før man avgir stemme. Det er mitt råd.