Jeg leser i Sarpsborg Arbeiderblad at alt blir så mye bedre bare vi privatiserer det. Det som det derimot ikke står så mye om, er hvem som skal ta kostnadene og belastningene når man legger ned sykehjem og vil at man skal kunne bo hjemme lengre.

Når Margrethe Motzfeldt i Høyre nevner de private barnehagene som en solskinnshistorie, så er den påstanden lite nyansert. Jeg kjenner personlig folk som jobber i private barnehager med korttidskontrakt (altså ikke fast ansatt). Det er vel også slik at de private barnehagene får samme tilskudd som det offentlige, og hva er så mye bedre da?

Du snakker om valgfrihet når man legger ned sykehjem. Valgfrihet til å være hjemme når man har behov for å være på et sykehjem døgnet rundt. Den som må ta denne belastningen er selvfølgelig de nærmeste pårørende.

Du skriver at man skal kunne dusje når man vil. Det får man ikke engang til når man er på pleiehjem. Så hvordan mener du man skal få det til når man bor hjemme? Skal det bo en personlig assistent hjemme hos hver bruker da? Hvilke kostnader blir det da?

Å selge Tingvoll sykehjem blir som å tisse i buksa for å holde varmen. Hva er det som tilsier at dette skal bli billigere med private aktører? Bortsett fra å kutte på de ansattes arbeids- og lønnsvilkår.

Det er riktig at det bør være mer fokus på hjemmetjenesten, i tillegg til at de som trenger det ikke skal stå i kø for å komme inn på et sykehjem.