Dette ikke bare fra vår generasjon, men fra alle våre etterkommere for evig framtid.

Naturbilder åpner seg jo mer man kan om landskapet, kulturminner, dyre- og planteliv, og desto mer interessant er det å ferdes i skogen. Der kan man oppleve titusenårig landskapshistorie og følge med eldgamle ferdselsveier, såkalte hulveier, som ennå i dag sees tydelig i terrenget. De er for øvrig fredete kulturminner.

Kalnesskogen er rik på historie, og mennesket har etterlatt seg flere spor. Det er noe jeg virkelig undrer på hva er for noe. Kanskje en eller annen avisleser har kjennskap til disse og kan fortelle hva «anleggene» øverst på vestsiden av Kalnesbrekka har vært brukt til.

De fremstår som rektangulære fordypninger i terrenget ca. 8x8 meter med dybde opptil 70 centimeter. Det finnes fire slike på oversiden av de tre parallelle hulveiene man ser i skråningen.

Turgåere kjenner nok kanskje ikke til hvilke geologiske forekomster og ikke minst gamle spor etter menneskelig aktivitet Kalnesskogen kan fortelle om. Det må det gjøres noe med, mener jeg, venn av Kalnesskogen.