Bane NOR har sammen med Jernbanedirektoratet levert innspill til planen for fremtidens jernbane, Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033.

Vi i Bane NOR synes det er utrolig givende å kunne bidra til å levere nye jernbanestrekninger og helt nye og forbedrede togtilbud. Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst effektivt transportsystem. I vårt innspill til Samferdselsdepartementet er derfor vår første prioritet å fullføre igangsatte byggeprosjekter. Dette er nye jernbaneanlegg som vil gi de reisende flere togavganger og kortere reisetid når de står ferdige. Like viktig er det også å ta vare på det vi har av jernbaneanlegg. Vedlikehold og fornyelse er helt nødvendig for at vi skal levere et godt togtilbud til passasjerene og få færre forsinkelser. Dernest ønsker vi selvfølgelig å sette i gang nye utbyggingsprosjekter for å legge til rette for enda flere tog og et bedre togtilbud til de reisende.

Det satses på jernbanen

I løpet av de siste 10-15 årene har budsjettene til jernbaneinvesteringer nesten firedoblet seg fra 8,4 milliarder i 2006 til 32,1 milliarder i 2020. Det er tverrpolitisk enighet om at jernbanen er en del av et bærekraftig fremtidig transportsystem. Det bygges ut nye spor og nye togtilbud på omtrent alle strekninger. Jeg kan forstå at mange er utålmodige og venter på sitt tog og sin trasé, men dette er heftige og langsiktige investeringer som tar tid å realisere. Vi bygger for fremtiden og våre anlegg har en levetid på hundre år. Det er ikke så mange av oss som har en sånn horisont!

Så hva får vi for pengene? Det pågår allerede storstilte utbygginger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Dovrebanen som vil gi et vesentlig forbedret togtilbud. Med Follobanen får man plass til dobbelt så mange tog, og reisetiden halveres mellom Oslo og Ski til bare 11 minutter. Når dobbeltsporet gjennom Moss står klart kan vi fra 2025 kjøre fire tog i timen i tillegg til gods, og reisetiden fra Oslo til Moss blir på cirka en halv time. Fremtidens jernbanetilbud er under bygging!

Mer for pengene

Og hva er det så vi har foreslått videre av togtilbud i InterCity-nettet? Mange venter tålmodig på det nye dobbeltsporet som skal komme. Vi i Bane NOR innser at selv om vi ønsker oss flere tog, så er det ikke nødvendigvis sammenhengende dobbeltspor som gir mest jernbane for pengene. Vi må være mye tøffere i vurderingen av kost versus nytte, hvis ikke blir satsingen vesentlig redusert. Vi mener vi kan klare å gi de reisende et forbedret togtilbud med halvparten av investeringskostnadene, dersom vi bruker dem smart.

Den siste tiden har vi jobbet hardt for å finne løsninger som innfrir dette. Bare på jernbanenettet mellom Rygge og Halden, Hamar og Lillehammer og Tønsberg og Skien har vi kommet opp med alternativer som innebærer en halvering av investeringskostnaden. Dette gir maksimalt antall avganger i rushtid, men ikke nødvendigvis like mange avganger over resten av døgnet.

På Østfoldbanen kan vi få fire tog i timen i rush til Fredrikstad og tre tog i timen til Sarpsborg ved å bygge nytt dobbeltspor gjennom Råde til Seut i Fredrikstad og noen mindre tiltak på Fredrikstad stasjon. Det er en dobling av tog i rushtiden til Fredrikstad uten å bygge dobbeltspor gjennom byen. Flere og raskere tog med plass til flere passasjerer vil bety mye for byene - med kortere reisetid mellom byene får lokalt næringsliv tilgang til enda flere kloke hoder. Når flere kan ta toget til jobb, skole og fritidsaktiviteter legger vi til rette for klimavennlig vekst og utvikling i byene.

Flere tog er viktigst

Vi forstår at noen reagerer på innspillet vårt til Nasjonal Transportplan, spesielt i Østfold hvor innbyggere har ventet lenge på dobbeltspor. Vi tror allikevel forslaget om å bygge dobbeltspor på deler av strekningen for å få flere tog i rushtiden kan være godt nok også for neste generasjon. Løsningen vil også gi mulighet for å bygge videre sørover gjennom byene senere.

Vi i Bane NOR er opptatt av hvilket transportbehov som må løses. Vi forbedrer og moderniserer - for at flere kan ta mer tog. Det er det vi ønsker oss alle sammen. Flere tog er viktigst!

Les også

Ansvarlig jernbanepolitikk

Les også

Fredrikstad - Oslo: 54 minutter, Sarpsborg - Oslo: 23 minutter

Les også

Tidenes togsvik mot Østfold

Les også

– Nå har togpipa i Østfold Høyre fått en litt lavere lyd

Les også

Ingen har parkert jernbanen gjennom Østfold