Skal jernbaneutbygging gjennom Sarpsborg mot Europa være løsningen på ny høyhastighetsbane som er lansert og ferdig utbygget i 2028?

Sarpsborg kommune har dermed fått et delikat utkast som vil ta bort Intercity-problemene og være på perrongen når toget går.

Ser man på dette utkastet betyr det at Indre Østfold kommune blir et knutepunkt til Sarpsborg og Nedre Glomma-regionen (les: Fredrikstad) blir satt på sidelinjen - og hva vil det bety på sikt?

Sarpsborg kommune har nå en invitasjon på noe nytt. Vil kommunen vise sin besøkelsestid, eller er dette noe man vil overse og avvente Nasjonal Transportplan om hva som skjer med Intercity-traseen som trolig allerede er utsatt eller tatt helt bort?

Vil Sarpsborg være en del av Europa, har de nå mulighet til å se på dette prosjektet som i høyeste grad tilsier at 2021 blir jernbanens år i EU.

Det pågår en satsing og revitalisering av jernbanen i Europa som vi ønsker å ta del i, men er Norge motivert for å være med på den satsingen, eller er det motstridende krefter som ønsker at vi ikke skal være med?

Kan vi risikere at 2021 blir året Norge setter seg selv ut av spill og ser på toget går uten at vi er med?

Forstår at Sarpsborg bystyre kan ha visse betenkeligheter til det som nå eventuelt kan bli lagt frem, men å være med i prosessen er ikke det samme som å si ja. Ting må modnes og vil Sarpsborg ut i Europa kan tiden være inne nå.

Så skal en alltid huske på at store vyer har kollapset før, og det er heller ingen garanti her, men det er lov å lytte og lov å si nei.