Fredag la regjeringen fram den nye NTP for Stortinget. Den skal vedtas der senere i år. Den fremstår som God, Verre og Verst for Sarpsborg. Politikerne i Sarpsborg fra partier som er representert på Stortinget må nå påvirke og inspirere sine kolleger på Østfoldbenken til å forbedre resultatet. Vi må se fremover og ikke bruke for mye tid på skyldfordeling og anekdoter.

God.

Det er godt at Nedre Glomma er kommet med i sjiktet av «nest største» byer sammen med Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Tromsø. Da får vi byvekstavtale i perioden. Det er 80 milliarder som skal fordeles. Vi går opp en divisjon og får mye mer å rutte med til lokal infrastruktur.

Verre.

Det er ikke bra at jernbaneutbyggingen stopper i Moss, men for Sarpsborg er dette ikke dramatisk. Når Follobanen og dobbeltsporet til Moss er gjennomført, vil vi få et klart raskere togtilbud enn det vi hadde. Dette er nå garantert at vil skje i løpet av 2022.

Siden jernbanen fra Moss og sørover stort sett vil følge den samme trasé som i dag, vet vi hva vi har og forholde oss til og vi kan planlegge bedre lokalt. Angsten for store inngrep og frykten for konsekvenser for egen bolig og nabolag vil avta. Vi fikk hverken IC i dobbeltspor, eller rett linje over Rolvsøy, eller rett linje langs E6 (som alltid var Sarpsborg Høyres foretrukne alternativ). Dette vil ergre i mange år, men nå må vi gjøre det beste ut av mulighetene som ligger her.

Sarpsborg Høyre vil trykke på for å få to tog i timen i grunnruten mellom Oslo og Halden. Dette er ikke lett. Det trengs både krysningsspor og forbedringer i traseen og det vil koste. Det er imidlertid realistisk og innen rekkevidde. Derfor politiske kolleger i Sarpsborg: La oss rulle opp ermene for å få dette vedtatt i Stortinget.

Verst.

Verst er det at veibroa over Glomma så vidt er nevnt i Nasjonal Transportplan og da kun i andre periode, altså etter 2028. Dette holder ikke, Hareide! Da vil dagens bro over fossen allerede være klassifisert ned med de enorme konsekvensene det får for byen vår. Jeg oppfatter en stor tverrpolitisk enighet i Sarpsborg om at denne broa må prioriteres. Det er i første rekke Høyre og Senterpartiet som har tonet flagg om at vi ønsker det nordligste alternativet. Det er løsningen hvor både Tarris og Olavsvolden skånes. Det er også løsningen hvor kraftverkene ikke blir påvirket og attpåtil gir muligheter for videre utbygging av vannkraft i Sarpsfossen, skulle det bli ønskelig.

Sarpsborg Høyres klare prioritering er å påvirke alle stortingspolitikere fra alle partier til å konkretisere planene om ny bro i behandlingen av NTP og få den flyttet fram til første del av planperioden.

Nå er det ikke tid for mer sutring om svik og annet, men handling.

Les også

– Sørg for dobbeltspor frem til Råde, som er like sentralt for pendlere fra både Sarpsborg og Fredrikstad

Les også

Bedre togtilbud også med en realistisk InterCity-satsing