Det er mange som reagerer at vår by blir rasert av utbyggere. Hva naboer sier har ingen ting å si. Det er meg og mitt. Her kjøpes det opp hus som er «nesten» nye, som rives. Det skal bygges maksimalt på tomten, gjerne en eller to tomannsboliger. Hele tiden startes det opp nye byggefirmaer (det ene kan jo gå konkurs). Byggeregler er til for å omgås.

Det søkes om det ene og det andre angående forandringer, de får avslag, men lell så bygges det. Er det den gamle reglen som er aktiv i vår kommune ennå, det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse?

I byen vår bygges den ene betongkolossen etter den andre. Er det ikke snart slutt på «eldre» som skal flytte inn til sentrum. Vår naboby Halden har tatt vare på mange vakre og funksjonelle hus. De som sitter og bestemmer her i Sarpsborg ser ikke lenger enn sin egen nesetipp. Her skal alt det gamle bort og bygges betongklosser. Tenker tilbake på det som Harald Otterstad skrev i Sarpsborg Arbeiderblad: Det neste blir vel å rive kirken. Den stenger jo for utsikten.

En ser tegningene som blir godkjente. Der er det tegnet opp en bil på tomten for leiligheten, men i de aller fleste familier, er det flere enn en bil, dermed så må det parkeres ute i veien, der det er trangt fra før.

Hvorfor drar ikke SA ut for å sjekke opp hva som skjer med de stedene der det er bygget ulovlig, for å se framdriften for rivning som de har blitt pålagt? De av oss som følger lover og regler i kommunen, vil gjerne vite hva som skjer etter at det har blitt bygget ulovlig. Det er vel ikke alle som glemmer inngangsnøkkelen hjemme når det kommer kontroll fra kommunen.

Loven om at det ikke skal bygges nærmere enn 100 meter fra Tunevannet er jo visket bort. Det kan bygges en helt ny bydel fra KPS og nordover, men det blir det ikke noe av. Det skal fortettes og fortettes.

Vi venter med spenning på hva som skjer med blokka ved siden av helsehuset. Det og en del av kirkegården går vel til en eller annen byggherre.

Når skal vi våkne?