Privatperson vil anskaffe kostbar granittstatue – søker om tillatelse 28 meter fra sjøen på Hvaler

Asmund Haare søker dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet for å sette opp granittstatuen Midgardsormen på Singløya. Midgardsormen vil bli stående på en fjellknaus 28 meter fra sjøen.