Den store saken i bystyrets møte onsdag 14. april var utvilsomt hva som skal gjøres med dagens skjemmende, gule søsterbolig. Arbeiderpartiet gikk i spissen, godt hjulpet av kameratene i Høyre og Fremskrittspartiet (med ett unntak), inn for å selge tomta til private utbyggere. Flertallet av øvrige partier i bystyret ønsket å beholde tomten i kommunal eie og gjøre den til en liten grønn lunge.

Uten at noen av partene med sikkerhet kunne si hva flertallet av byens borgere mener, ble det av flertallet av dem som tok ordet hevdet at innbyggerne nok vil foretrekke en grønn lunge. Arbeiderpartiet mente at det var unødvendig å lodde folkets stemning, da denne ble uttrykt i valg for snart to år siden. For øvrig et valg hvor Ap gikk kraftig tilbake fordi de neglisjerte stemningen i folket med hensyn til jernbanesaken og den rette linje.

Det gjør vondt i min sosialdemokratiske sjel at Sarpsborg Arbeiderparti foretrekker å lytte til eiendomsmeglere fremfor å legge øret til grasrota.

Bjørn Thorbjørnsen, Det Rette Parti

Hvem lytter så Ap til i saken om søsterboligen? Jo, ifølge representanten Therese Thorbjørnsen, hadde hun snakket med flere av byens eiendomsmeglere, og de var meget positive til salg. Surprise, surprise!

Det gjør vondt i min sosialdemokratiske sjel at Sarpsborg Arbeiderparti foretrekker å lytte til eiendomsmeglere fremfor å legge øret til grasrota.

Jeg skal ikke påstå at flertallet av sarpinger vil gå for grønn lunge, selv om jeg absolutt tror det. Uansett, det er aldri galt å forsøke å lodde stemningen hos innbyggerne, enten den er slik eller slik. Bruk i hvert fall ikke byens eiendomsmeglere som sannhetsvitner i en sak som gjelder omsetning av eiendom.

Arbeiderpartiet snudde i jernbanesaken etter at folket hadde talt i valg. Kan vi håpe at det samme kan skje nå, slik at en særdeles skjemmende bygning kan forvandles til en liten grønn lunge?

Les også

Bryter med Frps bystyregruppe – vil ikke selge Søsterboligen

Les også

– Bevar byens grønne korridor, vis respekt for de døde og regn riktig!