Når våre dresskledde elegante politikere står på TV-skjermen, drar de seg i bukseselene og forteller at Norge er et rikt land. Vi er et av verdens rikeste land, sier de. Jeg lurer litt på hva de egentlig legger i det?

Nå er det jo slik at det ikke kan bygges en vei uten bompenger. Forbrukeren betaler ekstra.

Vi må ha nytt vann og kloakk, siden det ikke har blitt vedlikeholdt. Forbrukeren betaler ekstra.

Vi må ha nytt og større strømnett, siden samfunnet skal elektrifiseres. Forbrukeren betaler ekstra.

Jeg skriver «forbrukeren skal betale ekstra» siden vi allerede i mange herrens år har betalt inn skatter og avgifter for de tjenestene. Hvor blir alle pengene av ? Har de pengene som vi - det norske folk - har betalt inn blitt borte ?

Hvor er oljefondet? Er det tømt? Hvor blir av alle de milliardene vi betaler inn i løpet av året? Forsvinner de sporløst ett eller annet sted på veien?

Når jeg ser på nyhetene hører jeg vår elegante politiske elite fortelle om alle de milliardene vi skal bruke på karbonfangst, alle de milliardene vi skal bruke på å bli grønne og miljøvennlige. Norge er fra før et av de mest miljøvennlige landene i verden. Vi har også et av de laveste klimaavtrykkene.

Vi skal være foregangsmodeller for resten av verden, sier våre dresskledde og pent pyntede etablerte politikere med ett stort smil - mens de bruker hundrevis av milliarder på en klimakrise vi ikke ser stort til her i Norge. Norge, som i internasjonal skala fremstår som et borettslag før man når Nordpolen.

Så har vi bistand. Vi sender ut en haug av milliarder for å hjelpe mange land ute i verden. Til og med Kina får hundrevis av millioner kroner av Norge i året. Kina - verdens største økonomiske supermakt...

Her hjemme i Norge kan vi ikke engang bygge en liten veistrekning uten at det finnes familier med barn, enslige med barn, pensjonister, syke og uføre som vil slite økonomisk på grunn av bomringene som følger de nye veiene.

Les også

Urettferdige bomavgifter

Er det virkelig sånn det norske folk vil ha det? Er dette det norske folks meninger og vilje, som våre folkevalgte er satt til å utføre på det norske folks vegne?

Nå må nok snart være nok!!

Jeg er ikke imot å hjelpe andre land eller folk, jeg er ikke i mot å ta vare på klima og miljø, men - og det er et stort MEN....

Først må vi bygge egen infrastruktur og ivareta det norske folks interesser. Det er tross alt det norske folk som betaler inn de skattene og avgiftene, det er det norske folks penger som blir kastet ned i ett klimahøl i bakken eller sendt ut av landet, til organisasjoner, folk og andre land.

Når man har brukt penger på infrastruktur, pensjonister, ivaretatt velferdsstaten og gitt det norske folk det de trenger, så man faktisk ikke trenger å klemme siste rest ut av folket - ja, da kan man se på hva som er til overs. Det som er til overs kan brukes til å hjelpe andre eller støtte oppunder klima og miljøet.

Er det noen etablerte politikere som har tenkt over hvor mange familier med barn, enslige med barn eller andre, som kommer til å miste hjemmet sitt, når avgiftsøkningen som følger med nytt vann- og kloakksystem, oppgradering av strømnettet, bompenger og alle de klima- og miljøavgiftene som kommer i tillegg..?

Det er på tide at Norge ivaretar det norske folk først.

Dette kommer bare til å føre til et økt klasseskille og stor fattigdom.

Er det virkelig slik vi vil ha det i vårt kjære Norge ?

Hvor blir egentlig alle pengene av?

Les også

Regjeringen må kutte i bompenger

Les også

– Vi trenger ikke flere bilavgifter!

Les også

– Hvor er politikerne som vil ta kampen for forbrukerne der ute?

Les også

– Hva vil bystyret med byen vår? Sentrum blir mer og mer dødt

Les også

– Vil gå utover sikkerheten på veiene i sommer