(Fredriksstad Blad)

Regjeringen har varslet at Folkehelseinstituttets liste over «røde» og «grønne» land skal være klar innen fredag 10. juli, og på pressekonferansen klokka 12 vil reiseråd bli blant temaene.

Justisminister Monica Mæland (H), næringsminister Iselin Nybø (V), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet skal delta på pressekonferansen.

Kartet, som utarbeides av FHI, vil bestemme hvilke land som fra 15. juli unntas fra Utenriksdepartementets reiseråd, som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Hittil er de nordiske landene, med unntak av Sverige, unntatt fra reiserådet.

Oppdateres hver 14. dag

I landene som får grønt lys, kan nordmenn reise på ferie og komme hjem igjen uten å gå i karantene.

Regjeringen hever også innreiserestriksjoner for innbyggere i «grønne» land, noe som betyr at de fritt kan feriere i Norge.

Kartet for Schengen- og EØS-området skal oppdateres hver 14. dag i takt med smitteutviklingen.

Kriterier og helhetsvurdering

Når Folkehelseinstituttet tidligere har vurdert de nordiske landene, har de brukt tre kvalitative og tre kvantitative kriterier – ett av kriteriene er at det skal være færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere i uka de siste 14 dagene.

I tillegg til å vurdere de seks kriteriene, har det blitt gjort en helhetsvurdering.

På sine nettsider skriver regjeringen at disse kriteriene blir brukt også når de europeiske landene vurderes, men med enkelte justeringer om nødvendig.

Da regjeringen la fram denne modellen på en pressekonferanse 25. juni, sa helseminister Bent Høie (H) at slik det så ut akkurat da, var Tyskland å anse som grønt, Portugal som rødt, og at Spania var grått fordi FHI manglet gode nok data for landet.

Sverige varsler nye reiseråd annenhver uke

Det svenske utenriksdepartementet skal i sommer vedta nye reiseråd hver fjortende dag. Den neste oppdateringen er varslet onsdag i neste uke.

Datene for de kommende oppdateringene er 15. juli, 29. juli og 12. august. Ved å legge ut en liste over datoer, håper departementet at det skal bli letter for folk på planlegge reisene sine.

– Situasjonen er veldig uforutsigbar, og vi mener det vil fortsette å være slik en stund fremover, sier utenriksminister Ann Linde.

Fakta om endringer i UDs reiseråd etter koronautbruddet

* 17. februar: Utenriksdepartementet fraråder reiser til store deler av Kina.

* 6. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til Nord-Italia.

* 10. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til Italia.

* 13. mars: Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

* 14. mars fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet varer i første omgang til 14. april, men blir forlenget flere ganger – sist til 20. august med noen unntak.

* 12. juni blir det gjort unntak i reiserådet for alle land i Norden unntatt Sverige, hvor bare øya Gotland har lav nok smittespredning til at nordmenn kan reise dit.

* 25. juni varsler regjeringen at Gotland ikke lenger er unntatt reiserådet på grunn av for høyt smittetrykk. I tillegg opplyser regjeringen at de vil heve innreiserestriksjoner fra 15. juli for innbyggere i EØS- og Schengen-området, hvor det er lavt smittetrykk.

– Regjeringen opplyser også at Folkehelseinstituttet innen 10. juli skal utarbeide en liste over land som har en tilfredsstillende smittesituasjon.

* Fra 15. juli vil Utenriksdepartementet gjøre unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i verden. Informasjon om hvilke land dette gjelder og kriteriene, vil bli lagt ut på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

* FHI skal gjøre en ny vurdering av hvilke land som har en tilfredsstillende smittesituasjon hver 14. dag.

Kilde: Regjeringen/FHI/NTB