Ut i Europa i 400 km/t, da er det selvsagt høyhastighetstog på Skagerrakbanen som skal føre oss til Europa - og hvor Sarpsborg skal være portåpner.

Hvor porten skal åpnes er ikke godt å forutse, men at det vil bli i Sarpsborg øst er vel det mest naturlige, for rett linje innom Sarpsborg stasjon skal godt la seg gjøre - om ikke umulig.

Da er spørsmålet: Hvordan skal pendlere og andre reisende ta seg til en ny stasjon utenfor sentrum på en veistrekning som tydeligvis ikke er den mest prioriterte fornyelse over lang tid?

Les også

På tide å tenke nytt - eller annerledes!

Da er vi ved byens «problembarn» som fortsatt ingen vil tenke eller gjøre noe med, nemlig Sarpsbrua. Hvor mange utredninger og sakspapirer skal druknes før også brua gjør det samme?

Her kommer noe som tilsier at Sarpsborg åpnes mot Europa, som jeg vil snu på hodet og si Sarpsborg mot Sarpsborg, og det betyr Sarpsborg mot nord/øst. Når skal den porten åpnes?

Les også

– Hvor ble det av den særskilte vurderingen knyttet til ny Sarpsbru, Hareide?

Avenyen over Hafslund (Hafslundgata) skulle oppgraderes til den mest moderne innfartsåra til sentrum, men ble blåst bort like fort som realisert.

Sarpsborg nord/øst fortsetter i sin trygge og grå masse, selv om alle ser hvor utviklingen skjer i forhold til trafikk, bebyggelse og industriområder.

Les også

– Vi prioriterer titalls milliarder kroner til Østfoldbanen

Det ymtes om datasenter og batterifabrikk, men er vi rustet for å ta det steget videre om muligheten skulle bli der? Og hvordan dekkes da trafikkgrunnlaget til dette? Jo, riksveg 22 og inn i Varteig, som igjen betyr tungtrafikk fra E6 over Hafslund. Er det området per i dag oppgradert til å tåle det ?

Ny Sarpsbru og modernisering av Hafslund-området kan ikke skyves så mye lengre frem i tid enn der vi er nå. Vi vil ha porten mot Sarpsborg nord/øst realisert innen få år, og hvem tar det ansvaret? Har vi en kommune som tør ta opp kampen mot de høye herrer, eller lukker vi porten?

Les også

– Sarpsbrua synger på siste verset. Vi kan ikke forstå at denne ikke er prioritert i Nasjonal Transportplan

Les også

– Vi må samle oss og presse på for å få til to tog i timen til og fra Oslo

Les også

Hva nå, Sarpsborg?

Les også

– Et gigantisk løftebrudd