Gå til sidens hovedinnhold

– Hvor rødt må det egentlig bli?

Koronakrisen

Det lyser nå rødt i flere og flere kommuner. I skoler og barnehager viser imidlertid trafikklyset fortsatt gult. Hvor rødt må det egentlig bli før det gjøres tiltak som beskytter både barnehagebarn, elever og ansatte mot smitte?

Det er ingen tvil, vi har kommet ved et veiskille. Vi er ikke lenger i beredskap. Vi er i angrepsposisjon, for å ta knekken på det som omtales som den andre smittebølgen. Og da må vi agere.

Men det er ikke lett å vite hva som er best i en slik situasjon vi er i nå. Skal skoler og barnehager stenge? Vil vi det? Skal vi fortsette som før? Ønsker vi det? Det vi midlertid vet, er at medlemmene våre er bekymret. Og jeg er bekymret. Ikke bare fordi jeg er programforpliktet til å være det, men fordi jeg er oppriktig bekymret. På gulvet i norske barnehager og skoler står ansatte, barn og unge, med begrensede muligheter til å hindre videre smittespredning. De har rett og slett ikke de nødvendige verktøyene til å ivareta seg selv eller andre.

Og nå øker altså smitten.

Ifølge Folkehelseinstituttet er de tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer. Det er ingen som stiller spørsmål ved dette. Vi er alle enige. Men for våre yrkesgrupper oppleves det langt mellom teori og praksis.

For det er jo ikke slik hverdagen ute i barnehagene og på skolene er. Mange steder er virksomhetene som et travelt veikryss. Det lyser gult, men alle går på grønt likevel.

Og smitten øker stadig.

La meg presisere. Det jobbes iherdig med smittevern ute på virksomhetene, men det er ikke slik at livet ute på skolene og i barnehagene er en hverdag i faste isolerte kohorter. Det er toåringer som sniker seg inn på naborommet, det er valgfag på tvers av klasser, og det er norsklærere som har 60 elever før lunsj. Nærkontaktene er altfor mange.

Medlemmene våre har vært bekymret lenge. Bekymret for at smitte tas med inn til skolene og i barnehagene, og ut igjen til samfunnet. I rekordfart.

Og nå ser vi det. Lærere og elever, barn og ansatte, blir syke og/eller settes i karantene. Tallene øker.

På vegne av våre medlemmer etterlyser jeg bedre retningslinjer fra regjeringen. Dette går ikke mer. I Danmark underviser lærerne med visir, mens vi i Norge sender våre beste menn ut i krigen uten munnbind.

Vi ønsker ikke stengte skoler og barnehager, gjør vi vel? Så da skulle vi kanskje vært litt i forkant?

For hvor rødt skal det egentlig rekke å bli?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.