Det er flere som har tatt opp problemet som mange arbeidstakere nå møter i forbindelse med at de må krysse grensen for å kunne komme til sin arbeidsplass i disse koronatider. Nå er saken brakt opp på ministernivå for å se om de kan løse saken.

Ut ifra det som framkommer i mediene de siste dagene blir det fremført som et stort problem som det ikke er mulig å finne en løsning på. Den svenske ministeren er skuffet. Arbeidsminister Røe Isaksen sier til media at han har forståelse for alle de problemene dette medfører for dem som er berørt.

Arbeidstakere som vil til sin arbeidsplass har nå vært i en situasjon som innebærer at de har vært tre uker uten lønn, og flere bedrifter lider nå økonomiske tap som følge av den krisa som har oppstått. Arbeidsministeren sier at det er en mulighet til at arbeidstakerne blir permittert og NAV vil utbetale dagpenger. Det kan hjelpe den enkelte arbeidstaker, men bedriftene får ikke løst sine arbeidsoppgaver - så da er en stort sett like langt med grunnlag i den situasjon som er oppstått.

Les også

– Grensesamarbeidet blir nå satt mange år tilbake

Problemet er slik som det nå tolkes, at det ikke er mulig å lage en særskilt ordning for Sverige og Finland, for da vil det åpne for at det som her kan løses vil åpne for alle arbeidstakere fra hele EØS-området. Dette blir ikke lett når det skal finnes løsninger på forhold som er knyttet til vanlige arbeidstakere som bor like ved grensen mellom to land.

Hvor håpløst går det å gjøre en sak?

Finnes det noen løsning?

For noen dager siden var stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen fra Østfold og Arbeiderpartiet i Dagsnytt 18 hvor saken ble drøftet med en statssekretær fra Høyre. Det ble fra Arbeiderpartiet etterlyst handling, som understreket at dette må det kunne finnes en løsning på. Representanten fra Høyre sa det samme som arbeidsministeren - at da måtte løsningen bli at hele EØS-området måtte omhandles av en slik ordning.

Les også

– Gi grensependlerne trygghet for inntekt

I sak etter sak så blir nå regjeringen overkjørt av en samlet opposisjon i Stortinget. Det må være mulig at det også i denne saken fra opposisjonspartiene på Stortinget tas kontakt med den svenske ministeren som var villig til å se på en ordning slik at denne saken blir løst. Eller er det slik at vanlige arbeidstagere som omhandles av strenge regler for å kunne krysse grensen blir for små i den store politiske verden hvor milliardene nå triller i alle retninger?

Les også

Hva skjer i Østfold?

Det er fullt mulig å vise handling fra både Frp, Ap, Sp, SV og Rødt om de vil ha denne saken løst.

Flere og flere mener nå at vi bare er ved starten av de problemene som dette viruset har skapt for mange vanlige arbeidstakere i tiden som kommer.