Kommunen sier nei til ulovlig hyttevei

Denne ulovlige hytteveien har Sarpsborg kommune nå sagt nei til. Men ett år etter at den ble bygd forsøker entreprenøren fortsatt å finne løsninger.