Får bruke ulovlig anleggsvei – Hytteeier på Komperødlandet fikk full tilgivelse

Hytteeieren på Komperødlandet får både bruke den ulovlige anleggsveien, og har fått godkjent rivingen av hytta i etterkant.