I denne byen rives de mest verdifulle bygninger, mens bygninger man helst så revet får stå. Sist ute i så måte er det gamle sykehuset fra 1901 som nå skal rives, men den heslige og forfalne søsterboligen skal få stå.

Her fremmet Per Olaf Toftner i Det Rette Parti et klokt og gjennomtenkt forslag om å bevare det gamle sykehuset og blodbøkene og heller rive den svært forfalne og skjemmende søsterboligen for å få plass til den nye ambulansestasjonen. Men nei!

Forslaget var så åpenbart det eneste riktige at byens politikere snublet igjen! Mange talte varmt om bevaring, men stemte for riving! Det er bare ett ord som passer på dette og det er dobbeltdiagnose.

All heder til Toftner, fy og skam til de av byens politikere som stemte for dette håpløse vedtaket. Dere forsterker en sterkt voksende politikerforakt.

Les også

Om overgrep på Sarpsborgs historiske grunnvoll

Les også

Bybetonghelvete, ja!

Les også

– Fylkeskonservatoren er et papirorgan!

Les også

– Vi bygger et bybetonghelvete her i Sarpsborg