Gå til sidens hovedinnhold

I mai avgjøres salget av hyttetomtene på Bukkenes

Skal de elleve hyttetomtene på Bukkenes på Søndre Karlsøy selges enkeltvis, samlet til en utbygger eller skal velforening få kjøpe hele området.

For abonnenter

Det er noen av spørsmålene som politikerne i formannskapet og bystyret skal ta stilling til i mai. Formannskapet har møte 6. mai, mens bystyremøtet er 20. mai.

Bystyret vedtok reguleringsplanen som gjorde om gamle Bukkenes leirskole – det tidligere fiskartorpet – til et hyttefelt i april 2017. I mai året etter hadde Fylkesmannen (i dag Statsforvalteren) avvist alle klagene. Men etter det er det lite som har skjedd.

Flere interesserte

Kommunen har etter reguleringen mottatt flere henvendelser fra folk som er interessert i hyttetomt. I begynnelsen av mars i år kom det også et innspill fra Bukkenes Vel, Vann- og Avløpslag som ønsket å kjøpe hele området av kommunen. På den måten forsøker de å få redusert antallet nye hytter i området, men vil nok være avhengig av å selge noen av hyttetomtene for å finansiere oppkjøpet.

Innspillet fra velforeningen vil bli lagt fram for politikerne i sin helhet som et alternativ i saken. Men saksutredningen skal også peke på andre muligheter, som for eksempel å beholde hele eller deler av bebyggelsen som framtidig kystledhytte/turisthytte i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd eller Turistforeningen.

Hytter på dyrket mark

Reguleringsplanen på Bukkenes var også omstridt da to–tre av de elleve hyttetomtene og en ny parkeringsplass ble lagt på dyrket mark. Til sammen utgjør dette et areal på rundt 3,4 dekar noe som igjen kan gi en årlig kornproduksjon til 3.400 brød.

I saken som skal til politisk behandling skal det også tas stilling til om det som er igjen av dyrket mark på eiendommen etter at hyttene og parkeringsplassen har tatt sitt – rundt 3,3 dekar – skal selges til nåværende jordleier.

På det åpne markedet

Eiendommen på Bukkenes – det gamle fiskartorpet – var en testamentsarv fra Leif Ingolf Nilsen til Skjeberg kommune. Med arven fulgte det noen vilkår. Klausulen som hindret fritt salg av eiendommen ble opphevet av Fylkesmannen i april 2003.

Men Fylkesmannen satte i sitt vedtak nye vilkår blant annet at salg av eiendommen skal skje på det åpne marked.

Ullerøy leirskole

Et annet vilkår fra Fylkesmannen var at det ble opprettet en stiftelse i Leif Ingolf Nilsens navn, der det blant annet kommer fram at stiftelsens midler skal brukes til utbedring, modernisering og løpende vedlikehold av kommunens leirskole på Ullerøy. Det innebærer at overskuddet fra et salg på Bukkenes skal gå til Ullerøy leirskole.

Les også

Velforeningen kjempet mot flere hytter på Bukkenes – nå vil de selv kjøpe hele området

Les også

Ullerøy leirskole utvides

Les også

Fylkesmannen avviser alle Bukkenes-klagene – leirskolen kan rives

Les også

Har betalt festeavgift i 57 år – nå får de ikke bygge hytta Kommunen krevde eiendomsskatt, men fjernet hytteeiendommen fra reguleringsplanen

Les også

3.400 brød eller nye hytter Senterpartileder har klaget Bukkenes-reguleringen inn for Fylkesmannen

Les også

Klager Bukkenes-vedtaket inn for Fylkesmannen

Les også

River Bukkenes – blir hyttefelt

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.