I Norge skal vi ha et arbeidsliv for alle. Det å ha en jobb er noe av det viktigste i livet for å ha gode levekår. Det gir inntekt til deg, men også inntekt til samfunnet. De aller fleste i dag har en trygg jobb å gå til, med et godt arbeidsmiljø, kontroll og innflytelse på arbeidsplassen.

Ja, for det er nemlig det arbeid handler om: Trygge arbeidsplasser til alle, med hele faste stillinger.

Før pandemien for alvor slo til i Norge stod over 100.000 mennesker uten jobb og i dag er over 200.000 arbeidsledige i Norge. I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte er NHO ute med påstander om at løsningen kan ligge innenfor bemanningsbransjen, og at de kan hjelpe Arbeiderpartiet med å nå målet sitt i Viken.

Les også

– Vi kan hjelpe Ap med å nå målet i Viken!

Men det NHO ikke sier noe om er usikkerheten rundt bemanningsbransjen. Frem til 2018 var dette en bransje der arbeidstakeren bar all risikoen. De stod uten lønn mellom oppdrag og en fast inntekt som følge av dette. Når lovgivning satte en stopper for dette var løsningen små deltidskontrakter og en gjennomsnittsberegning av antall timer jobbet. Dette er det nå slutt på, og ansatte i bemanningsbyråer skal ha minst 80 prosent stillinger.

Det NHO også sier er at de fleste jobber gjennom et bemanningsbyrå varer en kort periode før de blir fast ansatt. Og at det gir en unik mulighet for arbeidstaker til å vise hva en duger til. Det kan en til dels være enig, for arbeidsgiverne er dette en fin mulighet til å se om den ansatte fungerer i jobben eller ikke. Men det gir ingen trygghet til arbeidstakeren.

LO i Sarpsborg og Rakkestad mener at det Arbeiderparti har vedtatt på sitt landsmøte i helgen er et steg i riktig retning. At man skal styrke fagopplæringen, arbeidslivskompetansen i NAV og NAVs rolle som arbeidsformidler. Det kan gi et arbeidsliv som inkluderer alle som kan og vil jobbe.