275.000 barn har nå vendt tilbake til barnehagen sin, og nå skal nesten like mange elever få gå inn skoleporten igjen. Fellesskapet, læringen og leken i barnehage og skole er uvurderlig for barna, og åpningen skjer på en forsvarlig måte. Så kjære foreldre; - det er ingen grunn til å nekte barna å gå på skolen.

Forrige uke leverte mange foreldre barna sine i barnehagen igjen, for første gang på flere uker. Mandag sto skolen for tur, og de fleste elever har nok lengtet tilbake til klasserommet og skolegården. De har mistet sine rutiner, vært borte fra vennene sine, og ikke minst gått glipp av det faglige fellesskapet som skolen utgjør. Barnehagen og skolen er en uvurderlig del av barns hverdag og for deres faglige og personlige utvikling.

Mange foreldre er glade og lettet for at barna nå kan vende tilbake, mens andre kjenner på frykt. Heldigvis har ansatte i barnehage og skole jobbet på spreng før åpning og forberedt seg godt på alt som handler om smittevern. Så langt er erfaringene fra barnehagene gode, og vi kjenner oss sikre på at det går like bra nå når skoleportene åpnes for de yngste.

Vi har forståelse for at foreldre er bekymret. Men det er trist dersom foreldre blir skremt av uriktige påstander om at barn er prøvekaniner og av overskrifter om foreldre som nekter å sende barna sine tilbake i barnehage og skole. Selvsagt er ikke barna våre prøvekaniner. Det må ingen tro.

Regjeringens beslutning om å gradvis åpne barnehager og skoler er basert på helsefaglige og barnefaglige vurderinger. Uansett hvor flink man er til å følge opp med hjemmeundervisning, er det ingenting som erstatter det faglige og sosiale fellesskapet barn har i barnehagen og i skolegården. Stengte dører fratar barna muligheten til å leke og lære med andre barn i trygge, pedagogiske omgivelser. Det fører til et læringstap som kan ha negative konsekvenser for barna våre på sikt. For barn med behov for tett oppfølging og særskilt tilrettelegging betyr åpningen spesielt mye.

Foreldre, barn og ansatte i barnehage og skole skal være trygge på at den gradvise gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Det er laget nasjonale veiledere på hvordan åpningene skal gjennomføres. Veilederne gir gode og konkrete råd for hvordan barnehagene og skolene kan sørge for en smittevernfaglig drift. God hygiene og redusert kontakt mellom barna er blant de viktigste tiltakene, og for barn som er i risikogruppe eller har foreldre som er i risikogruppe skal det tilrettelegges.

Samtidig som det er viktig at regjeringen og helsemyndighetene gir klar og tydelig informasjon, er det like viktig at barnehagene og skolene kommuniserer tydelig med foreldre og barn.

Foreldre og barn skal alltid føle at barnehagen og skolen er trygge arenaer - også i den tiden vi lever i nå.