Det er mange fakta å holde orden på, og det kan glippe for noen og hver av oss innimellom. Men når det er snakk om en den halvårlige EU/EØS-redegjørelsen fra utenriksministeren, forventer Nei til EU at hovedtall som eksporten fra Norge til EU er korrekt.

I sin redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten og stemmer ikke med eksporttallene.

EU utgjorde tilsynelatende 77 prosent av norsk eksport i 2018, men halvparten av dette er olje og gass, der mye av denne oljen går videre ut på verdensmarkedet via lastebøyer i EU-land. Ser vi på norsk eksport uten olje og gass, utgjør EU 64 prosent av totalen, viser tall fra Menon Economics.

Volumet på norsk eksport til EU, etter at Storbritannia gikk ut av EU 31. januar er selvsagt endret. I 2018 gikk 19 prosent av den samlede norske eksporten til Storbritannia, og 10 prosent av eksporten uten olje og gass.

Ut fra 2018-tallene er dermed EUs andel av Norges totale eksport 58 prosent. Uten olje og gass er eksportandelen til EU 54 prosent. Det er langt unna de 80 prosentene som utenriksministeren påsto i redegjørelsen.

Som et argument for EØS-avtalen blir det ofte trukket frem at en stor del av norsk eksport går til EU-land. Det er naturlig at det er betydelig handel mellom Norge og EU-området. Det handler om geografi, historie og økonomiske interesser. Denne handelen var også stor før EØS-avtalen ble inngått i 1992. Handelsavtalen fra 1973, som fortsatt er gyldig, gir tollfrihet for alle industrivarer (på sjømat og landbruksvarer er det toll, slik det også er i EØS-avtalen). Derfor er det vanskelig å kjøpe påstanden om at EØS-avtalen er avgjørende for norsk handel med EU.

La oss, i alle fall være enige om at oppdaterte fakta er en god start på enhver diskusjon.