Flere syke av influensa, men toppen kommer først i februar

I år er det flest barn og yrkesaktive som blir smittet av influensa, mener Folkehelseinstituttet.