Som elev i de videregående skolene i Viken skal du bli sett, bli verdsatt og vi skal følge opp slik at alle kommer i mål med sitt skoleår før sommeren. Målet er at ingen av våre elever skal bli nødt til å sette livene sine på vent som følge av korona.

12. mars markerte starten på en helt annerledes dag i Skole-Norge. Elever og lærere gikk hjem for å møte en helt ny og annerledes skolehverdag.

Samtidig samlet vi laget rundt våre elever i Viken-skolen. Det gjelder elever som går i helt ordinært løp, delte løp på yrkesfag og studiespesialiserende program. Det gjelder elever som får undervisning utenfor skolen, elever i utlandet og på utveksling, lærlinger, privatistene og voksne elever.

Vi var fra dag én opptatt av å sørge for å ha en holdning i dette arbeidet - alle skal med!

På hver enkelt av våre 58 skoler ble det gjort en formidabel innsats med å gå fra ordinær klasseroms- og verkstedsundervisning til å rigge for opplæring på digitale flater med alt hva det innebærer når det skal på plass i løpet av få timer.

En fullgod opplæring var viktig å få på plass. Samtidig var vi opptatt av at elevene skulle oppleve skoledagene i hjemmeskolen som trygge og gode og at elevenes mental helse ble ivaretatt. Skolene har jobbet mye med oppfølgingen og kontakten med elevene også i den nye digitale skolehverdagen. Lærerne ringte, rådgivere og miljøarbeidere oppsøkte elever via chat, SMS og hjemmesider, og elever vi ikke fikk kontakt med ble gitt ekstra oppmerksomhet. Hele tiden var fokuset å opprettholde den tette oppfølgingen og kontakten med elevene også i den nye digitale skolehverdagen.

Jeg har vært opptatt av at konsekvensene skulle bli minst mulig for våre elever. Samtidig må vi erkjenne at situasjonen vi har vært i og er i har hatt en stor belastning for våre elever. Blir det eksamen? Blir det muntlig eksamen? Blir det privatisteksamen? Hva med neste år? Og mange liknende viktige spørsmål som berører elevene måtte raskt avklares.

Mange har i løpet av denne perioden sagt at det går greit, at de kanskje faktisk har syntes det har vært lettere å konsentrere seg i denne nye skolehverdagen. Men elever har også gitt uttrykk for at det ikke har vært bare lett i disse ukene hvor skolene har vært stengt.

Vi som skoleeier skal gjøre tiden frem til sommeren blir så god som mulig for elevene våre. Jeg har bedt skolen legge opp til et bredt vurderingsgrunnlag, slik at eleven fullfører og består skoleåret og kommer videre i sitt planlagte utdanningsløp, det være seg læretid, studier eller videre på VG2 og VG3. Ingen av våre elever skal sette livene sine på vent!

Nå jobbes det med å legge til rette for en best mulig åpning av skolene. Skolene har ikke mulighet til å ha alle elevene samtidig på skolen. Det legges opp til ulike typer turnuser der elevene kommer på skolen noen dager, og alle skolene kombinerer undervisning på skolen med digital undervisning.

Vi skal lære av denne perioden med digital undervisning, og vi må se om vi må sette inn en ekstra innsats for å komme godt i mål før sommeren. Derfor har vi invitert alle Vikens elever til å delta i en spørreundersøkelse som skal kartlegge hvordan de har opplev å være elever i den digitale Viken-skolen. Resultatet vil gi oss verdifulle innspill, og vi vil bruke elevens svar i vårt videre arbeid med å sikre eleven best mulig opplæring. Nå må vi sikre at alle elever i Viken-skolen får best mulig utgangspunkt for videre studier eller arbeid.