Ingen motorvei til Børtevann 

«I SA den 16. april slår Ap fast at det aldri blir motorvei til Børtevann. Av tre alternativ som bystyret ble bedt om å ta stilling til, var forslaget om motorvei gjennom Skjebergdalen dermed kun en aprilspøk fra sentrale myndigheters side. Vi ønsker ikke motorvei gjennom Skjebergdalen, og er positive til beskjeden. Traseen burde ha vært fjernet før høringen», skriver Ståle Solberg, gruppeleder i SaFoSa, i dette innlegget.

«I SA den 16. april slår Ap fast at det aldri blir motorvei til Børtevann. Av tre alternativ som bystyret ble bedt om å ta stilling til, var forslaget om motorvei gjennom Skjebergdalen dermed kun en aprilspøk fra sentrale myndigheters side. Vi ønsker ikke motorvei gjennom Skjebergdalen, og er positive til beskjeden. Traseen burde ha vært fjernet før høringen», skriver Ståle Solberg, gruppeleder i SaFoSa, i dette innlegget.

Av
DEL

Ny motorveiI SA den 16. april slår Ap fast at det aldri blir motorvei til Børtevann. Av tre alternativ som bystyret ble bedt om å ta stilling til, var forslaget om motorvei gjennom Skjebergdalen dermed kun en aprilspøk fra sentrale myndigheters side. Vi ønsker ikke motorvei gjennom Skjebergdalen, og er positive til beskjeden. Traseen burde ha vært fjernet før høringen.

I NTP for 2018/2029 heter det: «Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen (..) Fetsund–Sarpsborg (..) via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo».

Det er da å håpe at også forslaget om å lede trafikken rundt Hafslund Hovedgård kun er en aprilspøk. Det kan ikke være tilrådelig å lede tungtrafikk til og fra Europa via en vei med fartsdumper, kantstopp for buss og så nær Sarpsborg sentrum.

Bystyrets har tidligere gjort vedtak om utbygging av kollektivfelt Hafslund - Dondern. Bestillingen i NTP var da ikke kjent for bystyret, og få forsto hva vi snakket om da vi stilte spørsmål ved om det her kunne komme trafikk som i dag går på E6 sentralt i Oslo. Vi mente dette måtte klarlegges, men fikk ikke gehør for at dette var et saklig og relevant innspill. Tvert imot fikk vi beskjed om at det var et annet prosjekt som ikke angikk Hafslund - Dondern. Det var feilinformasjon. Flertallet anbefaler nå at trafikken fra den nye hovedveien skal ledes her.

Av Ap sin argumentasjon i formannskapet den 2. april kan det oppfattes at den nye veien kun skal være en omkjøringsvei i de tilfellene der E6 er stengt. Da kan vi forstå at en kun vil gjøre mindre tiltak på rv. 22. Av formuleringen i NTP oppfattes imidlertid en helt annen ambisjon om en permanent og varig avlastning av E6.

Avkjøring ved pukkverket bør vurderes uavhengig av om det blir en ny hovedvei til Lillestrøm. Det vil gi bedre forbindelse Rakkestad - Moss, Rakkestad - Svinesund og Sarpsborg sentrum - Svinesund. Samlet vil dette være positivt med tanke på jordvern fordi Hevingen, Kampenes og Rudskogen da vil få en effektiv forbindelse til E6. Utbyggingspresset vil flyttes fra jordene på Årum til arealene rundt Sarpsborg pukkverk.

I utgangspunktet må en sammenligne motorvei gjennom Skjebergdalen, firefelts vei fra Hafslund til Årum og ny hovedvei fra Sarpsborg pukkverk. Alle alternativene vil dessverre ta dyrket mark. En kan nå se bort fra alternativet gjennom Skjebergdalen. Problemet med traseen om Hafslund er at dette aldri vil kunne bli en effektiv hovedvei for lastebiler mellom Norge og Europa. Flertallet i Sarpsborg ber i realiteten om at myndighetene legger bort ideen om en ny hovedvei via indre Østfold. Dersom Sarpsborg ikke får gjennomslag for at bestillingen i NTP skal avbestilles kommer saken tilbake.

For fremtiden bør sentrale myndigheter unngå å presentere alternativer som ikke er alvorlig ment. Lokale myndigheter bør unngå at det gis uriktige opplysninger slik tilfellet synes å være da bystyret vedtok utbyggingen Hafslund - Dondern.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags