Ingen nye tiltak nå selv om smittespredningen er dobbelt så stor i Sarpsborg som i Oslo