Meklingsfristen gikk ut ved midnatt og om partene ikke var blitt enige ville 448 ansatte i Posten gått ut i streik fredag morgen.

– Vi er fornøyd med at vi med bistand fra Riksmekleren har kommet til enighet med LO Stat/Fagforbundet i årets lønnsoppgjør. Dermed unngår vi at Postens kunder blir rammet av streik som kunne ha redusert posttjenestene betydelig, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Det blir et generelt tillegg på 20.000 kroner til ansatte med årslønn lavere enn 571.248 kroner. De som tjener over denne summen, får et tillegg på 3,5 prosent med virkning fra 1. mai.

– Vi har fått et resultat som er tydelig bedre enn det som medlemmene stemte nei til. Vi har fått ferske penger som gir et solid løft, sier leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans til FriFagbegelse.

Øiahals påpeker at Posten går veldig bra, og medlemmene krever sin del av overskuddet.

– Under pandemien ble vi postfolk beskrevet som samfunnskritiske funksjoner. Økt netthandel ga medlemmene juletrafikk hele året. Vi forventet at vi skulle få vår del av dette overskuddet og det føler vi at vi har fått, sier Øiahals

Forhandlingsleder og nestleder i LO Stat, Lise Olsen, sier meklingen har vært krevende.

–Jeg er glad Posten Norge valgte å komme oss i møte, og vi kom i mål uten streik, sier hun.

Partene ble også enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på stillingsstrukturen og konsekvensene av dagens stillingstitler og lønnsspenn i Posten Norge i løpet av 2023.