Ingenting har skjedd på 2 år

I mai i 2018 vedtok bystyret i Sarpsborg kommune at planleggingen av Pellygata skulle starte på nytt. To år etter er de så godt som like langt.