Søker frivillige til ny nyhetskanal av og for unge

UngrØst Østfold skal bli den beste nyhetskanalen i Norge med base på Inspiria. Kanalen skal driftes av og for ungdom.