Det opplyser Sarpsborg kommune på sine egne nettsider.

Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Målet er å få ned klimautslippene. Det betyr at de som i dag bruker mineralolje, altså fossil fyringsolje og parafin til oppvarming i boliger, må bytte til en annen oppvarmingskilde før 1. januar 2020. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank. En kan bare ikke lenger bruke fossil olje i den.

Sarpsborg kommune ønsker å invitere innbyggere i Sarpsborg til et åpent informasjonsmøte i aulaen på Sandesundsveien barneskole mandag kveld.

– Her møter du kommunen, Enova og Oljefri. Hensikten er å vise vei i prosessen med å skifte fra fossil til fornybar oppvarming og å fjerne gamle oljetanker. Du får også informasjon om aktuelle støtteordninger, regelverk og fornybare oppvarmingsløsninger.

Sarpsborg kommune deltar i Naturvernforbundets kampanje Oljefri, som legger til rette for at det skal være enklere for boligeiere å bli kvitt gamle oljetanker og installere klimavennlige oppvarmingsløsninger.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990. Regjeringen arbeider for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene.