Kommunen har fått prøvesvar etter dumpingen ved Isesjøbråten.

Alle prøvene viser forurensning, og noen av massene er svært forurensede, viser en rapport fra Mulitconsult.

Ifølge rapporten er det såkalte tjærestoffer (PAH-forbindelser) som utgjør de høyeste konsentrasjonene i prøvene.

Ofte er kilden til slike forbindelser råolje. Det er også registrert store mengder avfall i massene, som slagg, metallskrot, plast og betong og asfalt.

BAKGRUNN: Dumpet masser fra bibliotektomta i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Isesjø

Må fjerne massene

Sarpsborg kommune har publisert rapporten til Multiconsult. I den går det frem at forurensingstilstanden i massene beskrives som «moderat» til «dårlig» i syv av ni prøver.

Grunneieren er varslet om at kommunen pålegger at massene fjernes.

Før tilbakeføring av de oppfylte massene må det sendes inn en tiltaksplan for den forurensede grunnen, skriver kommunen.

Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen.

Tilsynssak mot Smelteverket

Noen av de tilkjørte massene kommer fra Smelteverket på Hafslund.

Overfor Sarpsborg Arbeiderblad reagerte turgåere på en del klumper i massene.

Kommunen har på bakgrunn av det opprettet tilsynssak mot Smelteverket og krever dokumentasjon på hvordan deres masser har blitt håndtert.

Fredag opplyste selskapet som har jobben med å rive det gamle smelteverket at det kun var kjørt uten noen få lastebillass med masse fra smelteverket og at det var rene masser som det var tatt prøver av.

– Massene som ble kjørt ut fra smelteverket var gullene rene. De urene massene er fortsatt deponert inne på industriområdet, sa Asbjørn Haugdal i selskapet Ingeniørfirma Bygg og Anleggsservice til SA.

Ikke miljøgifter i vannet

Ifølge rapporten til Multiconsult har det ikke blitt registret avrenning fra massene og ut i Isesjø, men at det har vært tydelig avrenning fra massene på grunn av nedbør.

Det kan potensielt medføre fare for spredning av forurensing til drikkevannskilden.

(saken fortsetter under bildet)

Vannprøvene som er tatt ved de ulovlige massene og av drikkevannet er foreløpig ikke ferdiganalysert, men det er ennå ikke oppdaget miljøgifter i vannet.

Kommunen venter fortsatt på svar om det er metaller i vannet.

Anonymt tips

Mandag forrige uke ble dumping av massene ved Isesjø avslørt etter et anonymt tips.

To lastebillass med masser fra utgravingen av bibliotektomta avslørte at det har foregått ulovlig tilkjøring av både urene og rene masser til leirstedet Isesjøbråten i noen år.

Det førte til at kommunen ga muntlig stoppordre samme dag og skriftlig stoppordre onsdag.

Det er Sarpsborg Frikirke som eier leirstedet Isesjøbråten, men daglig leder visste ikke forrige uke hvem som hadde kjørt masser til leirstedet, hvor lenge det hadde pågått eller hvor store mengder som er tilkjørt.

Han var likevel klar på at de ville rette seg etter kommunens pålegg.

Drikkevannskilde

Det alvorlige med saken er at leirstedet Isesjøbråten ikke bare ligger i 100-metersbeltet til Isesjø, massene er også dumpet i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Isesjø.

Det er store mengder med masser som er tilkjørt, deler av massene er urene, tilkjøringen skal ha foregått over noen år og det er søknadspliktig

Isesjø er drikkevannskilden for 7.000 av kommunens innbyggere, og de omfattende fyllingene med tilkjørte masser ligger i skråningen ned til Isesjø og dermed i nedslagsfeltet til drikkevannskilden.

– Dette er en alvorlig sak spesielt siden eiendommen befinner seg i nedslagsfeltet for drikkevann. Vi kommer til å varsle partene med pålegg om tilbakeføring av massene, sa virksomhetsleder ved kommunens byggesaksavdeling, Jon Myrli til SA.