Trafikkfarlig skolevei på Iseveien: – Bussholdeplassen er kritisk med tanke på valg av skolevei

Bussholdeplass Nygård Søndre på Iseveien er et svært trafikkfarlig område for barneskoleelever, mener Pål Eivind Lae og resten av FAU ved Borgen skole. – En barneskoleelev i trafikken er uforutsigbar og spontan, mener de.