Annar Hasle er bekymret for om jeg forstår hva jeg snakker om. Vi har nok ulik oppfatning av verden, men vi kan jo ta for oss noen fakta.

Den internasjonale folkeretten omhandler både sedvanerett og traktater. Sedvanerett oppstår gjennom langvarig rettspraksis, og er i utgangspunktet bindende for alle stater. Traktater er avtaler inngått mellom stater.

Og for å være sikker på at vi er på samme side, så er altså Israel medlem av FN, og har ratifisert Geneve-konvensjonen nr. 4 (som er den som er mest aktuell for oss her). Israel har dermed, helt frivillig, sagt seg villig til å følge den internasjonale folkeretten, samt de forpliktelser og det samarbeid som følger av å være medlem av FN.

Ifølge Geneve-konvensjon nr. 4, som Israel altså har ratifisert, er det ikke tillatt for en okkupasjonsmakt å flytte egen befolkning inn på okkupert område. Heller ikke å oppføre permanente installasjoner/infrastruktur. Dette for å beskytte sivilbefolkningen på okkuperte områder.

Muren går i 95-97 prosent av sin lengde inne på den okkuperte Vestbredden. Den går i krok og slyng og separerer palestinere fra sine eiendommer og vannkilder, og fra andre palestinere. Både muren, de israelske bosettingene og tilhørende sivile installasjoner ble vurdert som brudd på folkeretten av International Court of Justice i 2004.

Annar Hasle er vag i sin omtale av folkeretten. Og hva er «de gamle jødiske områder»? Den «folkeretten» han henviser til, bygger på den britiske Balfour-erklæringen som «tildelte» jødene et nasjonalt hjem (merk: ingen statsdannelse) i området. Israel erklærte som kjent sin stat, med definerte grenser, i 1948. Uten definerte grenser, ingen stat, og heller ikke noe medlemskap i internasjonale organisasjoner.

Annar Hasle, KrF, Partiet De Kristne, og for så vidt en del andre i det politiske liv i Sarpsborg, kan mene akkurat det de vil om meg og mine argumenter. Det vil ikke endre mitt standpunkt, så dere må gjerne fortsette å skrive leserbrev for min del. Jeg kommer ikke til å besvare flere argumenter hentet fra MIFF eller dets like.

Jeg velger likevel å ta med meg de tilbakemeldinger jeg har fått fra mennesker som jobber med internasjonale spørsmål, og ulike medlemmer av Vennskapsforeningen Sarpsborg-Betlehem. Og deres undring, for så vidt.