Nå er det klart at en genetiske viktig hannulv er flyttet til skogene mellom Våler og Sarpsborg. Ulven er flyttet dit sammen med den ulvetispa han hadde dannet revir med delvis utenfor ulvesona ved Rendalen (Deisjø-reviret). Det er veldig bra! Der stod nemlig de i akutt fare for å bli skutt fordi det skulle skytes 12 ulver utenfor ulvesona i årets lisensjakt.

Ulvene i Norge er i nesten like nær slekt som helsøsken. Derfor er det veldig viktig at innvandrer-ulver som denne får mulighet til å etablere revir og få avkom. Eventuelle avkom vil dermed kunne danne nye par, spre sine nye gener. Dette er helt vesentlig for helse og sunnhet i norsk ulvebestand, særlig når den er så bitteliten.

Les også

– Uakseptabel utsetting av ulver

Ulv i Norge forvaltes ved at det er opprettet en «ulvesone». Ulvesona omfatter Østfold, Akershus og opp på Østsiden av Glomma til Rendalen. Innen ulvesona er det i dag 8,5 flokker, hvorav seks av dem har kun opphold i Norge. Stortinget har bestemt at ulven skal prioriteres innen ulvesona over beitenæringa. Derfor kan bønder som holder beitedyr få støtte til gjerder som holder ulven ute. Dette er ett av flere tiltak som har resultert i rekordlave tap av husdyr de siste årene (fire sauer og to hunder i 2018 og 2019). Det betyr at politikken med bruk av ulvesone faktisk fungerer både for ulv og sau, selv om beitende sau må holdes inngjerdet og ikke løse i utmark.

Det er bare mellom 75-90 ulver i hele langstrakte Norge i dag. Rovviltnemdene i Norge har dessverre vedtatt at ulvestammen skal holdes på et absolutt minimum. De ønsker å skyte cirka 2/3 av dem. Det gjør ulvestammen enda mer sårbar, både i antall og altså med tanke på genetisk variasjon. Heldigvis har Miljødirektoratet og Miljødepartementet omgjort deler av rovviltnemdas vedtak, slik at uttaket blir «bare» cirka halvparten av ulvene i Norge.

Ulven er svært sky. Der ulv observeres i nærheten av bebyggelse er det gjerne enslige ungulver på vandring, ofte litt uerfarne og forvirret. Slike ulver klarer ikke nedlegge elg på egenhånd men kan gjøre mye skade på særlig sau om de finner beitedyr som ikke er beskyttet av gode nok gjerder. Jakthunder er også sårbare om de treffer ulv når de slippes løse i skogen på jakt. Da kan beskyttelsesvester med pigger på være et godt forebyggende tiltak. Eller å ikke slippe jakthunder løse i områder det kan være ulv.

Jeg sitter selv i rovviltnemda for region 4 (Østfold og Akershus) for Viken, der jeg har stemt mot skyting av opp mot 2/3 av hele ulvestammen. Jeg mener at det i stedet skal legges mer innsats i forebyggende tiltak og tiltak som kan dempe frykt og usikkerhet for dem som har ulv i sin nærnatur. Det er hensyn som rovviltnemda også har ansvar for å forvalte.

Jeg er veldig glad for at myndighetene ved Deisjø klarte å bedøve og flytte ulvene så de ikke ble skutt i lisensjakta. De blir et flott tilskudd til ulvestammen her lengst sørøst i landet. De blir også et flott tilskudd til økosystemet i naturen. Skogens økosystem består av planter, sopp, mikroorganismer, fugler, insekter og pattedyr, både de som spiser planter og de som spiser andre dyr. Den naturer er vi alle helt avhengige av at fungerer. Også med de store rovdyrene som en naturlig del.