Som Frp'er, stolt patriot og USA-venn kan jeg ikke annet enn å hylle den nye tilleggsavtalen til utvidet militært samarbeid med USA som medfører at Rygge flyplass blir et omforent område der USA har rett til å bygge egne installasjoner og infrastruktur.

Det er i nasjonens interesse å sikre en fortsatt sterk allianse med USA og NATO som våre nærmeste allierte. Vi er fem millioner mennesker som råder over et langstrakt og strategisk viktig geografisk anliggende land. Skal vi være i stand til å leve våre liv her i kontekst av et vestlig fritt demokrati, med suverenitet over naturressurser og demokratiske valg, er vi avhengig av å kunne forsvare det. USA er garantisten for Norges overlegne forsvarsevne.

I fredstid kan det være vanskelig å forstå hvorfor militær opprustning og et styrket amerikansk militært nærvær i Norge er nødvendig. Dette er nødvendig for å sikre fremtidig fred, det handler om å avskrekke og sende en signaleffekt slik at totalitære regimer ikke våger å yppe til bråk. Et Norge som står skulder til skulder med USA, er et trygt Norge.

Grunnet vår geografi, våre naturressurser, våre verdier og historie så er det viktig at Norge er en alliert man kan stole på. Nordmenn har tradisjon for å stå opp for det vi tror på; frihet og ansvar. Å stå med åpne armer for å videreføre og videreutvikle det strategiske partnerskapet med USA er å ta ansvar for vår egen og de kommende generasjoners frihet.

Derfor støtter Østfold Frp den nye forsvarsavtalen med USA.

Les også

Beredskap kan ikke sentraliseres

Les også

– Senterpartiet og Myhrvold svekker Norges beredskap og Rygge militære flystasjon

Les også

– Uklar politikk for Østfold med ny regjering

Les også

– Har du Rygge(n) fri, Schou?

Les også

– Senterpartiet svikter Rygge militære flystasjon