Også i ekstraordinære tider trenger vi søndagen som en felles fridag. Vi har fortsatt behov for en dag hvor alle kan få ned hvilepulsen. Åpner man for søndagsåpent i år, med utgangspunkt i argument om at det er en ekstraordinær situasjon, kan det fort åpne døren til en mer fast praksis. Derfor må vi bevare annerledesdagen, og beholde dagens lov om helligdag og helligdagsfred.

Vi har alle vært gjennom en usikker vinter og vår. Usikkerheten vi kjente på i vår kan vi nok aldri sammenligne med noe vi har opplevd, eller vil oppleve igjen. For næringslivet og butikkene har det også vært en usikker tid - noen har til og med måtte stenge ned.

Flere tar til orde for at sommeråpne butikker skal være det som redder et næringsliv som sliter tungt. KrF mener dette er feil vei å gå. Det er ikke fire søndager i løpet av en måned som redder våre butikker. Det er en aktiv næringslivspolitikk og gode tiltakspakker lokalt og nasjonalt som må til, for at næringslivet kommer opp og går igjen.

Innføring av handel på søndager er et vikarierende argument. Det vi vet er at FAFO har uttalt at søndagshandel ikke nødvendigvis gir mer omsetning, men heller bidrar til å spre handelen over en lengre periode. Det betyr flere ansatte og økte kostnader. For noen få, store butikker kan det være fordelaktig å åpne opp i sommer, men for samfunnet og for befolkningen for øvrig trenger vi en annerledesdag.

Butikkansatte jobber hardt til vanlig. Med det ekstra trykket tidlig i vår, grunnet pandemien og de ekstra påkjenningene av smitteverntilpasning, fortjener de ansatte mer enn noen gang en pust i bakken.

KrF ønsker ikke søndagsåpne butikker. Det gjør heller ikke fagbevegelsen, frivilligheten, miljøbevegelsen og folkeflertallet. Vi trenger alle en dag i uka med fritid, hvile og andre aktiviteter enn i hverdagen. En dag hvor vi kan samle venner og familie, for å tilbringe tid sammen.

Vi mener det er galt å bruke koronaviruset som argument, for å holde butikker søndagsåpne. Ja, næringslivet har opplevd et helt spesielt halvår - det er det ingen tvil om. Vi skal stille opp for næringslivet, og det gjør vi gjennom de største krisepakkene vi har vedtatt i etterkrigstid. Å hevde at det er søndagsåpne butikker, som skal være løsningen for å redde næringslivet, blir fullstendig feil.