Det ble en start på året vi aldri trodde. Raset i Gjerdrum ble mørket som omgikk oss alle. Fortvilelsen og engstelsen traff! Ikke bare de som bodde der, men alle, alle oss andre. Vi følte at det mørket som la seg over Gjerdrum, la seg over hele landet. Vi gikk inn i 2021 med sorg.

Bildene som gikk over skjermen natt og dag fulgte vi nøye. Jeg så det ganske tidlig at den vegetasjonen som var i rasområdet før utbyggingen var borte. Så kom det svart på hvitt i VG 22. januar:

– Det er ganske sikkert at nøkkelen til forståelsen av utløsningsmekanismene ligger i bekkene, sier geolog Johan Petter Nystuen. Før utbyggingene startet på tettstedet Ask i Gjerdrum, var ravinene langs bekkene dekket av vegetasjon. Røtter fra trær, busker og planter spilte en viktig rolle i å holde den kvikkleireholdige massen på plass.

Jeg har i hele mitt liv vært opptatt av vegetasjon. Det fjernes trær og busker over en lav sko. Folk skal ikke ha trær som fratar dem utsikten. Det skaper konflikter mellom naboer. Innbyggerne synes at løv i haven og på fortauet er noe herk. Det skal være ryddig. Gjerne en grønn plen kantet med tuja og heller som er rene og skikkelige. Forståelsen fra folk over den rikdom og den trygghet vegetasjon gir, er helt borte.

Trær drikker vann. Mengder av vann. En voksen bjørk drikker 500 liter vann om dagen. Blader renser luften og røttene holder massene på plass i et fantastisk nett. I tillegg til dette, som er det rent «praktiske», kommer skjønnheten med trærnes form, skiftende lys og farger Dette har stor betydning for sinn og i utviklingen av oss som mennesker. Alt dette og mere til blir satt til side for det praktiske, slik at utbygging kan gjennomføres for enhver pris.

For mange år siden reiste vi mye i Finland. Forstedene til Helsingfors passerte vi langs hovedveien uten å se bebyggelse. Finnene beholdt trærne og vegetasjonen mellom bebyggelsen og veien slik at landskapet ikke skulle bli så rasert. Her i landet har jeg inntrykk av at ved nybygg og nye utbyggingsområder skal trær og det opprinnelige fjernes. Bebyggelse skal for all del være det dominerende i synsbildet, ingen trær som tar bort utsikten.

Bekker og vannveier er viktige deler av landskapet. Økt nedbør gjør ikke situasjonen enklere. Vi må ta dette på alvor og planlegge deretter. Derfor bør fjerning av store trær spesielt i byområder ikke være tillatt. Jeg fulgte diskusjonen i bystyret om ny ambulansestasjon. De store trærne mellom sykehuset ble diskutert langt og lenge av flere representanter. Helhjertede innlegg ble holdt og med stort engasjement, og med store kunnskaper både om trærnes betydning og historie. Imidlertid stemte de samme representantene for gjennomføring av prosjektet og dermed til felling av store og flotte bøketrær. Det må jeg bare si; jeg ville aldri latt meg «kjøpe» etter slike innlegg. En må stå for det en «minuttet» før har gitt uttrykket for både med hode og hjerte.

Jeg er for utbygging og utvikling, men lytt til kunnskaper som har med områdenes opprinnelse å gjøre. Sett krav til at opprinnelig vegetasjon må ligge i bunnen, og spesielt ta hensyn til den økte nedbøren som er og som vi vet kommer. Tenk nytt og spennende, men la trær, gress og vekster bli formet i prosjektene, slik at naturen beholder balansen i området. Selv om vi kanskje må rake og fjerne løv og grener, så se på det som et sunnhetstegn. Frisk luft og litt trim er jo ikke å forakte.

Les også

Vi drømte om Amerika...

Les også

Mat er selve livet

Les også

– Det som skjer i Vatvedt-området er typisk for Sarpsborg

Les også

Skjønnhet er viktig - også der vi bor, jobber og går på skole

Les også

– Matluktene skal tilbake i gangene. Maten skal være vakker, næringsrik og forførende