Hører jeg bare søt musikk fra tog i 400 km/t over bebyggelsen i Sarpsborg, eller kan det også komme ulyder fra noe som mange ikke vil ha?

Forstår veldig godt at dette er et forprosjekt som er til å belyse en eventuell høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg, men er det noe å gå videre med?

Jeg er ikke imot ny jernbaneutbygging, men jeg mener at dette er den norske stats oppgave i kontrollerte former og i tråd med norsk samferdselspolitikk - og derfor er jeg tvilende til at et så stort prosjekt vil passe inn her.

Les også

Jernbane i Sarpsborg - to ulike konsepter

Ministrene Hareide og svenske Eneroth bør vel ha et syn på dette og fremstå som avgjørende personer i jernbaneutviklingen mellom Norge og Sverige .

Når man ser på finansieringen, så blir den høyst sannsynlig privat med mulig lån i Europas storbanker, men alle banker skal ha et utbytte - og hvor kommer det fra? Skal private investorer bære alle utgifter? For inntekter fra reisende vil antagelig være altfor lite.

Les også

Kjære Sarpsborg og kjære bystyre

Da har jeg stilt meg selv spørsmålet: Hvem skal bære dette? Her er det jo mest sannsynlig kommunene som har eierskap/aksjekapital, og det kommer som et voldsomt inngrep økonomisk i små kommuner både på norsk og svensk side.

Når det blir antydet at Sarpsborg kommune har eierroller i lokale tiltak/firmaer i sitt område, så kan det ses på også en slik rolle i Skagerrakbanen.

Nei, kjære innbyggere og kjære bystyre: Send oss ikke inn i noe som kan få katastrofale følger for Sarpsborg kommune og by.

Les også

– En røverhistorie fra Senterpartiets side!

Les også

Høyhastighetsjernbane til Sarpsborg og Halden

Les også

En ambisiøs og realistisk transportplan

Les også

– Er du ikke ordfører for alle lenger, Sindre?

Les også

– Dette blir for voldsomt for et lite område som Sarpsborg

Les også

– Tidenes største svik mot Sarpsborg