- Jeg har fått stor respekt for lærerne etter disse ukene

Mandag 27. april åpner skolene igjen for barn i 1.-4. trinn. Noah-Alexander Reinfjell (7) er blant dem som gleder seg til å se igjen venner og lærere.