Jeg som forfatter av dette innlegget, vil introdusere deg for hva jeg mener er viktigst for samfunnet Norge.

Riktignok stemmer jeg Sosialistisk Venstreparti. Men jeg er ikke redd for å skrive utenfor partiprogrammet til SV. Jeg forteller mine meninger for det samfunnet jeg mener er best for folk.

I mine øyne, er det beste samfunn, et likestilt land, fordi skal flest mulig i et samfunn ha et så godt liv som mulig, da kan ikke kjønn, hudfarge eller etnisitet ha noen ting med hvilke muligheter man blir gitt. Samtidig er det flere ting enn likestilling som er viktig.

I mine øyne er det også mange ting som har gitt meg større tro på det sterke samholdet, som er viktig i vanskelige tider. Jeg snakker ikke om sterk som en tilstand, jeg snakker om sterke fagforeninger, sterke idrettslag og sterke bygdeforeninger. Men også et sterkt rettsvesen som gir alle lik behandling.

I mine øyne, er også en god skole viktig. Fordi gode skoler gir alle like muligheter, og jeg mener bestemt at et samfunn med gode offentlige skoler er viktig. Ikke flere og flere privatskoler, det gagner ikke samfunnet slik mange på høyresiden tror. Fordi tankegangen om at alle barn er ulike men skal ha samme utgangspunkt for å lykkes. Den passer med en åpen og god offentlig skole. Den fungerer ikke hånd i hånd med privatskoler akkurat.

I mine øyne er også god eldreomsorg noe som ikke handler om profitt og privatisering. Det handler om sette de eldre før pengene, fordi ingen skal tjene seg steinrik på bestemors siste år på eldrehjem.

Jeg tror at Erna Solberg har glemt sitt gamle slagord, mennesker, ikke milliarder.

Å konkurranseutsette helt grunnleggende velferdstjenester er ikke med å bidra til et samfunn for folk flest. Det gir økte forskjeller og mer ulikhet. Det gjør at noen kan velge bedre tjenester foran andre. Jeg både håper og tror det finnes flere og andre måter å bli rik på, enn bli rik på å konkurranseutsette eldreomsorg og skole.

I mine øyne, må vi bygge sterke samfunn. Med gode trygge jobber, mer heltidsstillinger og mindre deltid. Gode arbeidsplasser er viktig.

Et eksempel på det, er investeringer i fremtidens næringer. Slik at vi får folk i jobb, jobber som varer. Jobber som skal skape nye eventyr i norsk arbeidshistorie.

Vi må ha en distriktspolitikk som hører på dem som bor der, jobber med dem og ikke jobber imot dem. Mindre nedleggelser av sentrale offentlige tjenestetilbud. Vi må ikke legge ned ting som betyr alle mest, barne- og ungdomsskoler i distriktene. Det er viktig ha skoler i nærheten. Mer fokus på å lytte på lokalbefolkningen. Lytt mer til Røros og Rakkestad, ikke løvebakken og Oslo S.

Det er lett å kritisere regjeringen som er opptatt med å fjerne formuesskatten. Men dette handler ikke bare om regjeringen. Bygdekommunene må aktivt jobbe aktivt med å utnytte potensielt spillerom.

Det hjelper heller ikke om Trygve Slagsvold Vedum står utenfor den lokale butikken din og skriker: skyt ulven, vekk med Erna og ned med bensinprisene, og besøker bygden din hvis ingenting skjer.

Mange bygdekommuner er styrt av nettopp Senterpartiet, jeg skulle gjerne likt å se Senterpartiet kjempe litt mer for kollektivtilbudet i distriktene istedenfor lavere drivstoffpriser. Ikke minst må Senterpartiet selv bli enige om de vil ta klimakrisen på alvor eller ikke.

Det er likevel sånn at selv om den borgerlige regjeringen har stått for kutt i velferdsordninger og gjort svært lite for temaer som mental helse og distriktspolitikk, og de har bidratt til å skape mer ulikhet i samfunnet. Så må Venstresiden, være rasjonell, optimist å ansvarlig. Snakk vår politikk ikke deres.

I mine øyne så må politikere slutte å bare snakke om hva motstanderen gjør, men også hvorfor det ikke er riktig å hva de selv vil gjøre med det.

Dette er noe av det jeg tror er viktig. Men det viktigste er selvfølgelig: Landet trenger en ny kurs, som ikke er ledet av Erna, Ropstad og Melby.

En ny regjering som tar folket på alvor, som er enige i at ulikhetene øker, at folk vil ha trygge arbeidsplasser og vil ta klimakrisen på alvor.