Fabrikkbygningen til Vatvedt er kraftig brannskadet. Den får eierne ikke lov til å rive fordi den er verneverdig. Greit, det kan jeg forstå. Det er en del av vår bys industrihistorie.

Men, jeg forstår ikke. Tarris, Foster’s Terrace, bygget i 1846, er også en del av vår bys industrihistorie og er verneverdig. Den kan rives for å gi plass til et jernbanespor.

Olavsvollen, som i høyeste grad er en del av vår bys historie. Mer enn ett tusen år gammel. Er vel også verneverdig. Den kan ødelegges for å gi plass til et jernbanespor.

Et jernbanespor, som med fordel, og for en mye rimeligere penge, kunne legges ett eller annet sted sør for byen. Det ville også spare hus og hjem for mange familier.

Det argumenteres med at jernbanestasjonen må ligge i sentrum av byen. Vel, da kan den ikke ligge der den ligger nå. Lande er fullt utbygget, om en ser bort fra Landeparken. Kurland er fullt utbygget, om man ser bort fra Sarpsborgmarka. Opsund er fullt utbygget. Hvilken vei utvider byen seg? Sørover og vestover. Med andre ord, sentrum flytter seg samme vei.

Og nå leser vi i Sarpsborg Arbeiderblad om det gamle sykehuset fra 1901, som vel også må sies å være en del av vår bys verneverdige historie. Nå skal det rives for å gi plass til garasjer for ambulansene. I tillegg er det igjen snakk om å ta en del av kirkegården til samme formål.

Hvorfor ikke se tvers over gata mot brannstasjonen? Der ligger en stor fin parkeringsplass som kan gi plass til så mange ambulansegarasjer som man ønsker. Pluss eventuelle nødvendige tilleggsrom.

Ambulansene kan også bruke samme utrykningsvei som brannbilene.

Men da forsvinner mange parkeringsplasser som det er behov for, sier du. Nei, det gjør det ikke. Bygg én eller to etasjer over garasjene som parkeringshus, så får vi minst like mange parkeringsplasser som før. Kanskje til og med flere.

Kan noen i kommunen gi meg et klart svar:

  • Hvorfor kan verneverdige Tarris rives og ikke Vatvedt?
  • Hvorfor kan verneverdige Olavsvollen ødelegges og ikke Vatvedt?
  • Hvorfor kan det gamle verneverdige sykehuset rives og ikke Vatvedt?

Jeg bare undrer.