Lav oljepris, svak krone og til slutt denne koronaen har medført at vårt samfunn har blitt satt mange år tilbake i tid. Arbeidsledighet i næringsliv og turisme, og passivitet på mange områder, er blitt vår hverdag.

Sakte men sikkert kommer vi nok tilbake til der vi var, men det kan ta tid - og da må vi kunne gjøre noe for å bedre litt på situasjonen.

Nylig ble det opplyst på nyhetene at det er økende motstand mot utbyggingen av den tredje rullebanen på Gardermoen. Det er også antydet at det i fremtiden vil bli mindre flyving og kanskje også mindre flytyper.

Dette skulle vel kunne åpne en mulighet for Rygge flyplass, som er en mindre og billigere flyplass å fly både fra og til. I den anledning utfordrer jeg politikerne fra Viken (Østfold) til å samle seg om Rygge, så vi kan få tatt denne fine flyplassen i bruk.

I tillegg utfordrer jeg Østfold-politikeren fra SV som ble så stolt over å bli valgt inn på Stortinget, for der skulle han lage bråk. Dersom dette var hans mål, vil jeg betegne det som lavmål. Derimot synes jeg han kan lage bråk for å få gjort noe i anledning åpning av Rygge flyplass.