Anbefaler bruløsningen der Tarris må rives

Bane NOR, kommunen og fylkeskommunen er alle enige om at det beste løsningen for nye bruer over Sarpsfossen er alternativet der Tarris må rives.