Vil ha utredet flere intercity-løsninger – Bane NOR på tilhørerbenken da Sarpsborgs politikere stoppet dobbeltsporet

Formannskapet stoppet onsdag forslagene til intercity – løsninger mellom Rolvsøysund og Borg Bryggerier, men vil fortsette over Sarpsfossen for å sikre ny veibru.