Kraftinnspill i jernbanedebatten

TYDELIG UTFORDRING: Det er første gang jeg ser en så tydelig utfordring mellom kraftproduksjon og utbygging av infrastuktur, sa olje og energiminister Terje Søviknes under sitt besøk ved Hafslund kraftstasjon. Her sammen med Hafslunds Nils Inge Lundheim.

TYDELIG UTFORDRING: Det er første gang jeg ser en så tydelig utfordring mellom kraftproduksjon og utbygging av infrastuktur, sa olje og energiminister Terje Søviknes under sitt besøk ved Hafslund kraftstasjon. Her sammen med Hafslunds Nils Inge Lundheim. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Under sitt besøk på Hafslund kraftstasjon tirsdag ble olje- og energiminister Terje Søviknes presentert for utfordringer som vil blåse nytt liv i debatten om planlagte utbygging av nye vei- og jernbanebru like ovenfor Sarpsfossen.

DEL

Vi har tidligere hørt mye om konsekvensene for Olavsvollen og Tarris rundt en massiv utbygging av infrastrukturen ved Sarpsfossen. At nevnte utbygging også fort vil kunne komme i konflikt med utnyttelse av kraftressursene i Sarpsfossen har knapt vært et tema så langt. Akkurat det bekymrer Nils Inge Lundheim, vassdragsteknisk ansvarlig i Hafslund.

– Vi har klaget til både Jernbaneverket og veivesenet om at nevnte utfordringer har vært dårlig kommunisert, sier Lundheim til Sarpsborg Arbeiderblad.

IKKE BARE OLJE: Olje- og energiminister Terje Søviknes, som for øvrig har brukket ankelen under swingdans, understreket viktigheten av vannkraften under sitt besøk i Sarpsborg.

IKKE BARE OLJE: Olje- og energiminister Terje Søviknes, som for øvrig har brukket ankelen under swingdans, understreket viktigheten av vannkraften under sitt besøk i Sarpsborg. Foto:

Tydeligste jeg har sett

– Det er første gang jeg ser en så tydelig utfordring mellom utbygging av infrastruktur og kraftproduksjon. Jeg håper alt løser seg i planprosessen. Løfting av en så viktig ressurs som vannkraften er helt essensielt. Med ny teknologi kan vi få mer ut av denne formen for fornybar energi. Det er en stund til vei- og jernbaneutbyggingen gjennom Sarpsborg havner på samferdselsministerens bord. Men det er ingen tvil om at dette er en sak samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og jeg bør prate sammen om, fastslår olje- og energiminister Terje Søviknes.

Vil koste

Hafslunds Nils Inge Lundheim snakker dog konsekvent om utfordringer – ikke problemer. Det er nemlig fullt mulig å bygge nye bruer i det aktuelle området. Men det vil koste en del ekstra penger, og planleggingen bør gjøres i tett samarbeid med Hafslund og Sarpsfossen Limited, selskapene som opererer de tre kraftverkene i fossen. Og det er altså mange hensyn å ta. Framtidige flommer er bare en av utfordringene.

– Det er flere utfordringer med samferdselsprosjektene der de nå er planlagt. Brufundamentene ute i vannet vil minske vannstanden med en meter. Det vil bety mindre kraftproduksjon og tapte inntekter for samfunnet. Å sprenge en ny dam kan avhjelpe, men det vil koste en del penger som kraftselskapene ikke alene kan punge ut med. En annen mulighet er å forankre bruene med solide fundamenter lenger opp på land. Men det er selvsagt også et kostnadsspørsmål. Selv vil vi gjerne produsere strøm i ytterligere 100 år. Og etter hvert blir det sikkert aktuelt å utvide og fornye for eksempel Sarp kraftverk. Det håper vi å kunne gjøre uten at samferdselsprosjektene blir til hinder, forklarer Hafslunds Lundheim. Som mener kraftprodusentene må få plass i gruppa som planlegger vei- og jernbaneutbyggingen.

Ny lokaliseringsdebatt

Fremskrittspartiets gruppeleder i Sarpsborg, Stein Erik Westlie, mener kraftinnspillet må medføre en ny lokaldebatt rundt stasjonslokalisering.

– At krysningen av Glomma ved Sarpsfossen også medfører betydelige utfordringer for kraftproduksjonen viser med all tydelig at stedet er lite egnet. Personlig tror jeg kampen for rett linje gjennom Østfold er tapt. Men dette innspillet på nødvendigvis føre til nye runder rundt lokaliseringen av jernbanestasjonen, og hvor i Sarpsborg ny bane skal krysse Glomma. Der er Sandesund en mulighet. Men det er nå så mye problemer rundt bygging av banetrassè i Sarpsborg at jeg ikke tror det vil komme noen ny på mange, mange år, sier Westlie til Sarpsborg Arbeiderblad.

Artikkeltags