Nesten daglig kan vi lese om hvilke problemer Intercity-konseptet gjennom Råde, Fredrikstad og Sarpsborg blir utsatt for. En utbygging av denne sikk-sakk-linjen blir nær sagt daglig utsatt for den ene utsettelsen etter den andre, og den får en kostnadssprekk som er helt hinsides.

I tillegg har vi i Fredrikstad nær sagt et enstemmig bystyre som tviholder på sitt prosjekt med en sentralstasjon på Grønli som både Bane NOR og Jernbaneverket setter ned foten for. Etter hvert er det ganske klart for flere og flere at her kommer publikum og politikere i Fredrikstad til å bli stående igjen på perrongen på Fredrikstad stasjon.

Er det de ønsker? Hva om man ikke før jo heller burde tenke nytt og konstruktivt, som ikke minst utvalgsleder for Miljø og Teknikk i Råde kommune, Kjell André Holstad Aasheim, slår til lyd for.

I begynnelsen av 2025 så skal Intercity-sporet fra Oslo til Haug i Råde stå ferdig. Men Haug har ingen stasjon. Her vil dobbeltsporet så å si mer eller mindre bli hengende i luften. Men hvis man gjør ferdig de 3 kilometer lenger øst til Råde stasjon og oppgraderer denne, så vil det være en liten genistrek. Da vil man kunne unnagjøre reisen fra Råde stasjon til Oslo på cirka 40 minutter. Det vil smake av fugl.

Men deretter blir det bare å tenke om på et tall når det gjelder å komme videre. Skal det ta 10 år eller mer å komme til Fredrikstad eller kommer man seg ikke dit i det hele tatt? Holstad Aasheims innspill gir oss derfor en god tenkepause til å tenke nytt.

Ved Råde stasjon er det allerede en god infrastruktur som med letthet kan forbedres. Hyppige kollektivtilbud fra Fredrikstad og Sarpsborg vil raskt bringe langt flere reisende til Råde. Dette må jo skje uansett, da buss for tog kommer til å bli noe man må venne seg til. I tillegg til et godt tilbud til elbiler, som det om 5-6 år vil være en majoritet av.

Vy har foretatt tellinger av passasjerer som tar av fra Råde, og trafikken er raskt økende. Dette vil bare tilta når det blir innført bompenger. Er det for eksempel noen som tror at når Seut-bommen og andre bommer blir innført om vel en måneds tid, så vil tidligere onsøyværinger og Fredrikstad-folk nordvest for bommen kjøre tilbake flere kilometer til Grønli for å komme seg til Råde og Oslo. Og her snakker vi vel om et nedslagsfelt på bort i mot 25.000 mennesker. Det samme er for øvrig tilfelle i Sarpsborg. Her sogner nok også 25.000 mennesker til Råde.