Tirsdagkveld kunne bilene på E6 se Sarpsborg bondelags store bål ved Solli kirke. Tiltaket var nasjonalt og det var bondelagenes måte å varsle mot regjeringens nye forslag innen jordbruk.

- Vi tenner bål for å varsle fare. Vi har fått en jordbruksmelding som ikke ser bra ut for de fleste, forteller leder av Sarpsborg bondelag Andreas Næss.

- Den jordbruksmeldingen som har blitt lagt frem gir en ny retning til landbruket som vi ikke er helt enig i, det er det vi prøver å fortelle ved å tenne dette bålet, tilføyer nestleder Ole Røed.

Trenger forutsigbarhet

I jordbruksmeldingen foreslår regjeringen å forenkle en del markedsordninger. Røed og de andre i bondelaget er bekymret for at det vil skape en ubalanse i markedet og at flere bønder vil tape penger.

- Vi ønsker balanse og forutsigbarhet i det vi driver med, for eksempel slik at jeg vet at jeg kan overlate gården min til neste generasjon. Ingen vil satse på en sårbar næring. Det er viktig at vi har landbruk over hele landet, ikke bare her på Østlandet, sier Røed.

Næss er også bekymret for at vedtakene vil gjøre det vanskelig å drive for de som har mindre gårdsbruk.

- I Østfold er mange store bruk, så det er mange som er trygge. Men det er mange små bruk også, de vil da gradvis forsvinne når disse vedtakene blir satt i gang.

Førstemann til mølla

Ettersom jordbruk er noe som tar tid er det viktig å ha Felleskjøpet som er mottakspliktige på korn. Det gjør at bonden har den tryggheten ved at når han sår det ene året, så vil han få solgt kornet året etter.

- I den jordbruksmeldingen vil de ta bort det mest vesentlige med forutsigbarheten. Det er noe som heter mottaksplikt, så når bonden dyrker korn så vet han at han får levert det han produserer. Den sikkerheten foreslår de at skal tas bort, forteller Toralf Hvidsten som jobber i Østfoldkorn.

Hvidsten forklarer at dersom de foreslåtte tiltakene blir tatt i bruk så vil kornet bli mindre verdt.

- Det kommer til å bli en kamp for å få levert. Den første som leverer vil få best pris, så vil prisen gå nedover etter hvert. Det er helt i motsetning til den tryggheten vi har i dag. Sånn det er nå så vil man få lik pris enten man leverer på den første eller den siste dagen av sesongen, og man vet hvilken pris man før.

Slik det er i dag kan Felleskjøpet lagre korn for å regulere markedet. Dersom det blir produsert for mye av et slag korn så kan det lagres til året som kommer. På den måten blir ikke noe kastet eller produsert forgjeves.  I den nye meldingen foreslås det at bøndene må lagre kornet selv.

- Som markedsregulator har Felleskjøpet 100 prosent oppslutning blant alle aktører. Alle vil at Felleskjøpet skal fortsette. Hvorfor skal staten bestemme når det er bøndene selv som må betale for det, undrer Hvidsten.

Torstein Maugesten som er rektor på Kalnes tror jordbruksmeldingen vil påvirke fremtidige elever.

- Østfold er et sterkt fylke innen rekruttering til landbruk, men ser man landet under ett så er det færre som har valgt naturbruk. Går man inn og direkte ødelegger for næringen vil det fort bli synlig på rekrutteringen. Ungdommen følger med og ser hvor det er muligheter og hvor de kan få seg jobb, forteller Maugesten