Vi har vært vitne til er et politisk jordskjelv i Sarpsborg. Det positive er at valgdeltakelsen øker. Men alt i alt er resultatet av årets valg et fragmentert bystyre der styringspartiene er svekket.

Alle velgere har sin grunn til å stemme på det partiet de har mest tillit til. Jeg tolker valgresultatet som at politikerne har fått to klare meldinger: Folk vil ha et skifte, men de vil også ha et skikkelig alternativ.

Det første gir seg uttrykk i Arbeiderpartiets nedgang fra 50,5 prosent i 2015 til 34,5 prosent i år.

Den andre meldingen fra velgerne tar vi i Høyre på alvor. Vår nedgang til 9,8 prosent er en klar tilbakemelding om å jobbe bedre. Velgerne har delt seg på flere partier. Vi må bruke de neste fire årene på å styrke vår posisjon som tyngdepunkt for alle som ønsker ikke-sosialistisk politikk. Det skal vi lykkes med.

Utover høsten vil vi invitere til åpne medlemsmøter om lokal og nasjonal politikk. Vi vil høre fra folk om de utfordringene de opplever i hverdagen, og gode ideer til hvordan vi kan løse dem.

Jeg vil spesielt takke alle de som har troa på Sarpsborg Høyre og som har stemt på oss. Jeg vil gjøre mitt beste for at vi omsetter den tilliten i politiske gjennomslag til gagn for alle som bor i byen vår.

Høyre skal være det naturlige alternativet på ikke-sosialistisk side. Som bystyrerepresentant vil jeg kjempe for at elevene våre skal få mer kunnskap og mestring i skolen. Jeg vil slåss for at våre eldre og omsorgstrengende skal få bestemme mer selv, og ikke bli henvist til offentlige monopoler. Og jeg vil jobbe for at vi skal bruke fellesskapets penger smartere, sånn at vi kan senke eiendomsskatten.

De neste fire årene vil jeg sammen med resten av laget vårt jobbe hardt for at flere slutter opp om Sarpsborg Høyre. Det krever grundig arbeid hver eneste dag. Vi skal være til stede, lytte til innbyggernes forslag og finne gode løsninger på hverdagsutfordringene folk opplever i byen vår.

Jeg gleder meg til å sette i gang. Gratulerer til hele det nye bystyret med valget!