Er jordvern et misforstått begrep som alltid skal benyttes uansett sammenheng? Enten det gjelder større utbygginger eller mindre inngrep.

I noen tilfeller må noe forsakes om vi skal vi få et pulserende næringsliv eller boligutbygging eller utvikling av jernbane og veier.

Jordvernet skal behandles med stor respekt, men det må ikke bli slik at jordvernet skal styre samfunnsutviklingen. Da vil utviklingen i både by og tettsteder stoppe opp.

Det er forskjeller på hvordan matjorda drives. Noen velger å bruke jorda til produksjon av melk og korn, mens andre velger kjøttdyrproduksjon. Det er forskjellige måter å utnytte matjorda på.

Nå er utviklingen for gang- og sykkelveier langs fylkesveier et tema som stadig går igjen. At det blir ervervet matjord til det formålet kan vi ikke forhindre. Det øker trivselen i spesielt småsteder som er berørt og som ikke har trygge veier. Her skulle kommunene være litt mer fremsynte i sine reguleringsplaner og se at dette er nødvendigheter i dagens samfunn.

Det er nok bare å innse at samfunnet forandrer seg og ikke alt er som tidligere - uansett jordvern eller ei.

Les også

– Gledelig at Annar Hasle løfter frem tanker om gang- og sykkelvei i Varteig