Ensomt juletre søker gaver

ENSOMT JULETRE: Ida Gulland fra Sarpsborg krisesenter og Gry Austvik fra Quality Hotel Sarpsborg ved juletreet i lobbyen.

ENSOMT JULETRE: Ida Gulland fra Sarpsborg krisesenter og Gry Austvik fra Quality Hotel Sarpsborg ved juletreet i lobbyen. Foto:

Flere barn feirer jul på krisesenteret. I år går gavene fra det ensomme juletreet på Quality Hotel Sarpsborg til Sarpsborg krisesenter.

DEL

Det ensomme juletreet på hotellet på Grålum er en del av «We Care»-aktivitetene til Choice. Hvert år går julegavene som samles inn under treet til en god sak i lokalmiljøet.

– I år går gavene til Sarpsborg krisesenter, som fordeler dem videre til sine brukere; barn og ungdom. Alle kan komme innom fram til cirka en uke før jul, og legge en eller flere julegaver under treet. Gavene må merkes med kjønn og alder, forteller Gry Austvik, We care-ambassadør og salgskonsulent på Quality Hotel Sarpsborg.

Større trykk rundt høytider

– Sarpsborg krisesenter er veldig takknemlig for å bli utvalgt som mottakere for ensomt juletre, og vi gleder oss til å kunne gi familiene «våre» litt ekstra i år, sier Ida Gulland, barnevernspedagog ved Sarpsborg krisesenter.

Per dags dato bor det flere familier på senteret. Og krisesenteret venter et større trykk utover i desember.

– Vi vet av erfaring at det ofte er flere som tar kontakt med oss rundt høytider, og det kan således se ut som at det blir mange barn som feirer jul på krisesenteret i år, sier Gulland.

Mange familier

Sarpsborg krisesenter har siden 1987 tatt imot voldsutsatte kvinner og deres barn som trenger et annet sted å bo. I november i år åpnet senteret også en ny mannsavdeling, for menn og deres barn.

– Det er veldig fint å tenke på omtanken og nestekjærligheten som ligger bak disse gavene, og at man ønsker å gjøre noe fint for de som kanskje har det litt ekstra vanskelig i julen. Mange av familiene vi bistår har begrensede midler, og vi er derfor spesielt glade for å kunne bistå med å gi barna litt ekstra til jul, i form av disse gavene, sier Gulland.

Hvert år bor det mellom 40 og 60 barn på senteret.

– I tillegg har vi også kontakt med flere tidligere beboere, som periodevis kan trenge vår bistand, gjennom for eksempel støttesamtaler, praktisk bistand og deltakelse på aktiviteter i regi av krisesenteret. Vi tilbyr dagsamtaler, advokatbistand og har døgnåpen telefon, og er således i kontakt med mange familier som vil bli berørt av ensomt juletre-aksjonen, sier Ida Gulland.

Artikkeltags