– Det er alvorlig at dødstallet har gått så mye opp. Folk må kjøre forsiktig og skjerpe seg bak rattet, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Så langt i år har 63 personer omkommet i trafikken, dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

19 forelegg utdelt

Da Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte trafikkontroll på E18 ved Bentsrudkrysset i Holmestrand, var Mehl vitne til at hele 19 førere fikk forelegg for å ha kjørt for fort.

– Politiet gjør en enormt viktig jobb med å være ute på veiene, være synlige, ha kontroller og sørge for at folk kjører mest mulig trygt. Dersom man er ukonsentrert og uforsiktig, setter man andre i fare. Jeg håper at vi alle kan være med på å bidra til at det blir tryggest mulig å ferdes på norske veier, sier Mehl.

Utviklingen har vært negativ i år, men antall omkomne i trafikken har gått ned siden 1970 da 560 personer omkom i trafikken.

– Dødsstatistikken har snudd i år, men med riktig innsats tror jeg vi kan komme på rett kurs igjen, men det er en urovekkende utvikling. Konsekvensene av å se på en melding når man kjører, kan være fatale, sier Mehl.

Vil styrke politiet

For å bidra til å snu utviklingen nevner ministeren blant annet at regjeringen bevilget ytterligere 200 millioner kroner til politiet i årets statsbudsjett.

– Vi vil styrke politiet i årene som kommer, og særlig politiet som er synlig blant folk. Vi mener det er viktig at vi har synlig og tilgjengelig politi i nærmiljøet der folk ferdes, sier Mehl.